Podávanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Senec v roku 2023
19. 12. 2022

Dotácie 1

 

Poslanci MsZ v Senci uznesením č. 136/2022 schválili znenie výziev pre podávanie žiadosti o dotáciu  z rozpočtu mesta Senec v roku 2023.

Schválením rozpočtu dňa 13. decembra 2022 bolo schválené i alokovanie finančných prostriedky do jednotlivých výziev.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Senec možno podávať prostredníctvom portálu  https://senec.egrant.sk/ v týchto oblastiach:

  • Kultúra
  • Vzdelávanie a školstvo
  • Cirkvi
  • Sociálna oblasť a zdravotníctvo
  • Šport
  • Životné prostredie

Termín uzávierky podávania žiadostí prostredníctvom portálu egrant a ich doručenia do podateľne: do 16. januára 2023 (pondelok).

Ďalšie informácie ako aj znenie schválených výziev nájdete TU:

https://www.senec.sk/sk/zivotna-situacia/ako-poziadat-a-zuctovat-dotaciu

Galéria obrázkov k článku