Podporujeme striebornú ekonomiku – úspešné ukončenie vzdelávacích kurzov
2. 1. 2019

48365569_962110210647539_3236550237434675200_n.jpg

 

Téma vzdelávania a získavania nových zručností v zrelom veku, súvisiaca s aktivizovaním seniorov v osobnej, pracovnej a spoločenskej rovine, je jednou z nosných tém súčasnosti.

Od septembra do decembra 2018 prebiehalo v Senci, Pezinku a v Bratislave niekoľko vzdelávacích kurzov, určených pre ľudí nad 50 rokov, ktoré boli organizované v rámci projektu „Silver Economy“ realizovaného cez program CBC Interreg SK-HU.

Celkovo sa do vzdelávania  zapojilo viac ako 120 účastníkov vo vekovej kategórii 50+. Kurzy anglického jazyka, maďarského jazyka, využívania inteligentných zariadení a e-administrácie  boli nastavené na úroveň začiatočníkov a postupovalo sa podľa možností a potrieb samotných účastníkov tak, aby získali čo najlepšie základy a aby po celý čas zostali motivovaní.

Pre účastníkov boli na záver pripravené a odovzdané absolventské certifikáty. Absolventi boli s priebehom kurzov a nadobudnutými vedomosťami veľmi spokojní, preto by sme radi  v tejto aktivite pokračovali aj v budúcnosti. Budeme hľadať riešenia aby kurzy mohli pokračovať aj naďalej v čo najvhodnejšej forme.

Projekt implementuje Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok v spolupráci s Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, Regionálnou rozvojovou agentúrou Komárno a Nadáciou Kisalföldi, za podpory programu CBC Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

                                                                                                                                                             Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok 

Galéria obrázkov k článku