Použité rúška patria do komunálneho odpadu
24. 3. 2020

jednorazové rúška

 

Čo s použitými rúškami? Patria do komunálneho odpadu.

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy.

Upozorňujeme obyvateľov, aby tento druh odpadu nevhadzovali do nádob určených na triedený zber odpadu (papier a lepenka).

V odporúčaní pre pacienta nakazeného uvedeným vírusom v domácej liečbe vyplýva nakladať s použitým materiálom (rúška, vreckovky) ako s bežným odpadom, ktorý si nevyžaduje špeciálny postup uskladnenia.

 

Galéria obrázkov k článku