Používanie elektronických služieb a elektronického občianskeho preukazu eID
20. 5. 2020

www.slovensko.sk

V súčasnej situácii, keď sa snažíme všetci obmedziť osobný kontakt na úradoch, uprednostňujeme využívanie elektronických služieb a to nielen s Mestským úradom, ale aj na základných, materských školách, ako aj so štátnymi inštitúciami.

Mesto Senec zaviedlo v zmysle legislatívy elektronické služby, elektronické formuláre napojené na elektronické schránky, elektronickú registratúru a štátne registre. Zaviedli sme elektronické podpisovanie písomností, rozhodnutí a elektronický obeh dokumentov.

Na používanie elektronických služieb v zmysle legislatívy je nevyhnutné pracovať s elektronickou schránkou. Elektronické schránky sú zriadené pre všetky právnické aj fyzické osoby, sprístupnené prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Elektronická schránka nie je e-mailová schránka, ale zabezpečený systém ukladania a zasielanie elektronicky podpísaných a overených správ.

V tomto období aj Mesto Senec rieši, ako čo najefektívnejšie doručiť rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti a poplatku za odpady, alebo psa, bez nutnosti osobného kontaktu, alebo zasielania doporučených zásielok poštou. Nevyhnutnosťou je v prípade doručovania rozhodnutí fyzickým osobám mať elektronický občiansky preukaz – eID, mať aktívnu elektronickú schránku na ÚPVS (www.slovensko.sk) a dôležité je vedieť ju aj používať. Potrebné je okrem eID vedieť aj BOK, teda 6 miestne heslo k prístupu do elektronickej schránky, ktoré ste si zadávali pri vybavovaní elektronického občianskeho preukazu. V prípade, ak by ste chceli využívať elektronické služby v plnej miere, musíte vedieť aj používať elektronický podpis, ktorý je uložený na vašom elektronickom občianskom preukaze. Na to potrebujete vedieť aj váš KEP PIN, kód k elektronickému podpisu. Tieto kódy ste si zapisovali do tabuľky letáku pri vybavovaní občianskeho preukazu. Zároveň ste dostali aj USB čítačku pre používanie eID. Ak ste ešte nemali možnosť prihlásiť sa na portál www.slovensko.sk, nepoužili ste ani raz čítačku na vašom počítači, je nevyhnutné nainštalovať si balík aplikácií k elektronickému podpisu, eID klienta a ovládačov, ktoré si stiahnete a nainštalujete zo slovensko.sk zo sekcie „Na stiahnutie“  - priamy link https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. V prípade problémov s inštaláciou, alebo ak by ste potrebovali pomoc, môžete kontaktovať technickú podporu.

Všetky informácie, manuály nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat. Odporúčame nastaviť si notifikáciu na váš e-mail, alebo SMS mobilné telefónne číslo (služba je bezplatná), ktorá Vás upozorní na doručenú správu do vašej elektronickej schránky. Neprehliadnete tak žiadnu správu a nepremeškáte lehoty na vyzdvihnutie doručeniek, alebo elektronických správ.

Váš elektronický občiansky preukaz Vám umožní takto využívať elektronické služby, elektronické formuláre všetkých úradov a inštitúcií na Slovensku. Elektronickú službu vyhľadáte prostredníctvom www.slovensko.sk, alebo priamo na web stránke daného úradu, alebo inštitúcie. Mesto Senec má sprístupnené elektronické služby kliknutím na link https://senec.esmao.sk/.

Pre doručenie rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za odpady, alebo psa, nemusíte žiadať o zaslanie elektronického rozhodnutia, ale Mesto Senec doručí rozhodnutia tým fyzickým osobám, ktoré budú mať elektronickú schránku aktivovanú. Poplatky následne odporúčame uhradiť prostredníctvom internet bankingu vašej banky na základe informácií z rozhodnutí (číslo účtu, variabilný a konštantný symbol, suma), alebo osobne na pokladni Mestského úradu.

Galéria obrázkov k článku