Poznáme laureátov Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2018
21. 11. 2019

DSC_0153.JPG

 

Cenu primátora mesta Senec získali:

František Gábriš

za dlhoročnú aktívnu pomoc mestu Senec pri organizovaní podujatí, za organizovanie Majstrovstiev Slovenska v hádzanej žiakov, organizovanie veľkej medzinárodnej súťaže v plážovej hádzanej v Senci, za skvelé výsledky v tomto športe. 

Lucia Strešňáková /Cenu prevzala Mgr. Anna Legindiová/

za hlboké sociálne cítenie, dlhoročnú aktívnu prácu vo výbore Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža a pomoc pri organizovaní podujatí určených pre mládež a seniorov, za dobrovoľnícku prácu a starostlivosť o sociálne slabších a na pomoc odkázaným.

Mestské zastupiteľstvo Senec udelilo Cenu mesta za rok 2018:

PaedDr. Márii Baránovej

za prínosnú a neoblomnú prácu s mladými ľuďmi, vedeniu mladých k láske k literatúre, umeniu a slušnému životu.

Jozefovi Bordáčovi

za vynikajúce výsledky v Dobrovoľnom hasičskom zbore Senec a skvelú reprezentáciu nášho mesta doma aj v zahraničí.

Jánovi Jasovskému

za pravidelné darovanie krvi, získanie bronzovej, striebornej a zlatej Jánskeho plakety. Za pravidelné darovanie tejto životne dôležitej tekutiny a získanie najvyššieho ocenenia - medaily profesora MUDr. Jána Kňazovického. Za absolvovanie 200 odberov krvi.

Mgr. Štefanovi Mrvovi

pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu pre senecký futbal a seneckú mládež, za pomoc pri organizovaní podujatí v Jednote dôchodcov, pri Behu mesta Senec a zapájanie sa do činností MŠK Senec.

Mgr. Pavlovi Škovránkovi            

za dlhoročnú prínosnú prácu v prospech slovenského školstva a športu, za neoblomnú a húževnatú prácu s mládežou, za aktívnu účasť a angažovanie sa v spoločenskom dianí v našom meste.

Ing. László Vojtekovi, CSc.

ako prejav vďaky a úcty za zásluhy pri rozvoji nášho mesta a života občanov.

Pedagógovia ZUŠ Senec Mgr.art. Vojtech Koleják, Mgr.art. Tomáš Šlec, Mgr.art. Júlia Olahová Vaclaviková, Veronika Píšová,DiS.art. spríjemnili svojím umením odovzdávanie cien mesta Senec.

 

 

 

 

Galéria obrázkov k článku