Poznáme laureátov Ceny mesta Senec a Ceny primátora mesta Senec za rok 2019
16. 12. 2020

1 (1).JPG

 

V rámci zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Senec boli 16. decembra v kinosále MsKS odovzdané mestské ocenenia za rok 2019.

Cenu mesta Senec za rok 2019 získali:

pán Rezső Duray

za celoživotnú prácu pre seneckú maďarskú komunitu v politických, spoločenských a kultúrnych organizáciách.

Rezső Duray študoval na základnej a strednej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci. V roku 1990 bol zvolený za predsedu miestnej a okresnej organizácie Maďarského kredsťanskodemokratického hnutia, ktoré v roku 1998 zmenilo názov na SMK-MKP. Túto funkciu zastáva už 30 rokov. Pod jeho vedením je strana stále úspešná v našom meste ako aj v 14 obciach, kde má SMK-MKP základné organizácie. V roku 2001 sa ako krajský predseda SMK-MKP zúčastnil na koaličných rokovaniach o vzniku župy. Vo voľbách do VÚC v rokoch 2001 a 2005 bol za SMK-MKP zvolený za mesto Senec.

V rokoch 2002 a 2006 bol zvolený za poslanca mestského zastupiteľstva v Senci a viedol komisiu cestovného ruchu. Už 20 rokov je predsedom Združenia Senec a okolie, ktoré podporuje aktivity viacerých kultúrno-spoločenských organizácií a školských zariadení, napríklad obnovu tzv. perlového oltára, obnovu strešnej krytiny a maľovky či rekonštrukciu kostola sv. Mikuláša.

Má rád dychovú hudbu a ako barytonista bol pri znovuzakladaní dychovky Senčanka.

pani Mariana Galovičová

za pravidelné darovanie krvi, za získanie plakety MUDr. Jána Jánskeho - bronzovej, striebornej a zlatej. V máji 2019 jej bola udelená Diamantová Jánskeho plaketa. 

Mária Galovičová je rodená Senčanka. Aktívne sa zapája do všetkých aktivít , ktoré usporadúva miestny spolok Slovenského Červeného kríža. Po zvolení do výboru sa začala venovať oblasti darcovstva krvi, ktoré sa stalo jej srdcovou záležitosťou. Získavala nových darcov, zúčastňovala sa rôznych školení, zabezpečovala odbery krv a viedla evidenciu darcov. Sama išla príkladom a na jeseň 1995 prvýkrát darovala krv. O svojich darcov sa stará príkladne. Keďže je výbornou cukrárkou, pri každom odbere si darcovia pochutnávajú na jej chutných koláčikoch. Zodpovedne si plní všetky povinnosti. Pevné zdravie utužuje na milovaných turistických vychádzkach po našom nádhernom Slovensku.

pán Rudolf Hudek

za vytrvalú a hodnotnú prácu v duchovnom povolaní.

Rudolf Hudek sa narodil a študoval v Senci. Po ukončení teologickej fakulty bol ordinovaný za katolíckeho kňaza. Od roku 1978 bol dva roky kaplánom v našom meste. Neskôr pôsobil na rôznych farách a v roku 2013 sa do Senca vrátil ako výpomocný duchovný a túto prácu vykonáva dodnes.

Vždy rozdával lásku, múdrosť, vieru a nádej, stmeľoval ľudí a ukazoval cestu k spolunažívaniu. Povolanie kňaza je ťažké, hlavne v dnešnom svete, ale veľmi potrebné. Život kňaza je neprestajná obeta. Nikto nie je schopný preukázať ľudstvu väčšie dobro, ako skutočný kňaz. Pred ním si ľudia otvárajú boľavé srdcia a zverujú mu najväčšie tajomstvá.

Dôstojný pán Rudolf Hudek približuje seneckej komunite veriacich Ježiša Krista, aby ich inšpiroval k dobru a porozumeniu. Je človekom, ktorého slová sa vrývajú do sŕdc veriacich a prenikajú do ich duší silou viery.

pán Ladislav Stolárik

k životnému jubileu, za dlhoročnú prácu vo funkcii predsedu Klubu turistov v Senci, za jeho aktívnu činnosť v oblasti turizmu, cyklodopravy a cykloturistiky.

Rodený Senčan, ktorý celý svoj život prežil v našom meste, počas svojho profesijného života pôsobil aj ako učiteľ odborného výcviku na Stredne odbornej škole Montostroj Senec. Veľa rokov sa v venoval práci s deťmi a mládežou. Jeho najväčšou vášňou je cykloturistika a v rámci jej rozvoja sa venuje predovšetkým vyznačovaniu nových cyklotrás, ktoré rozširujú možnosti športového vyžitia obyvateľom Senca a jeho okolia. V posledných rokoch vyznačil v okolí Senca za pomoci Cykloklubu Pezinok a mesta Senec 180 km cyklotrás.

pán Jozef Untermayer

za 280 odberov krvi. Je držiteľom plakiet MUDr. Jána Jánskeho - bronzovej, striebornej, zlatej, diamantovej a medaily MUDr. Jána Kňazovického Za záchranu života.

Jozef Untermayer je rodený Senčan. Už v detstve mu učarovala lopta – miloval šport, pohyb, futbal, ktorému sa venoval dlhé roky. Aktívne hrával aj za senecký klub až do 37 rokov. Dvadsať rokov sa spolu s priateľmi venoval rekreačnému behu. Už počas prezenčnej vojenskej služby v Brne daroval krv prvýkrát. Do dnešného dňa má za sebou 280 odberov. Okrem pravidelných odberov, ktoré organizoval miestny spolok, bol tiež aktívny na transfúznej stanici, kde každý týždeň pri odbere robili separáciu na červené, biele krvinky a plazmu.

 

Laureátom Ceny primátora mesta za rok 2019 sa stal 

pán Mgr. Peter Szabo

za tridsať rokov neúnavnej práce pre seneckú kultúru na poste riaditeľa Mestského kultúrneho strediska v Senci.

Peter Szabo nastúpil do funkcie riaditeľa MsKS v roku 1990. Počas rokov pod jeho vedením  prešlo Mestské kultúrne stredisko procesom digitalizácie a rekonštrukcie sály. Vďaka kreativite a nápaditosti pána riaditeľa sa rozrastali oddelenia a rozširovali priestory. Zrealizovala sa nadstavba ďalšieho poschodia, čím vzniklo úplne nové oddelenie s názvom Labyrint s galerijnými a pohybovými miestnosťami. Podporil myšlienku vytvoriť oddelenie odbornej literatúry, za ktoré Mestská knižnica a architekt získali ocenenie CE ZA AR za rok 2020 v kategórii interiér. Pod hlavičku MsKS prijal aj začlenenie činnosti Mestského múzea. Raritou mesta Senec je Park oddychu s amfiteátrom, ktorého výstavbu inicioval práve Peter Szabo. Počas jeho pôsobenia záujem o kultúru stúpal a vznikali nové projekty, ako napríklad Senecké leto, Veľký letný karneval, Jablkové hodovanie, Nedeľné divadlá pre deti, Slnečný festival, Rozprávkový piknik, hudobné koncerty NA PÓDIU a iné.

Podarilo sa mu vytvoriť stabilný a najmä kreatívny kolektív zamestnancov. Podporuje činnosť zamestnancov, rešpektuje ich autonómiu rozhodovania a samozrejme odbornosť. S hrdosťou môžeme povedať, že pod jeho vedením došlo k výraznému rozkvetu kultúry v meste Senec. Pozitívna a priateľská atmosféra medzi zamestnancami MsKS je aj vďaka jeho bezprostrednému humoru.

Po ukončení aktu odovzdávanie cien vystúpil Rezső Duray a v mene všetkých ocenených sa poďakoval organizáciám a jednotlivcom, ktoré navrhli a poslancom MsZ, ktorí schválili udelenie mestských ocenení za rok 2019.

 

Galéria obrázkov k článku