Pozvánka na stretnutie v Labyrinet k téme "Dotácie z rozpočtu mesta Senec po novom"
2. 12. 2019

euro.jpg

 

Aj v roku 2020 si budú môcť oprávnení žiadatelia - občianske združenia, neinvestičné fondy a iné neziskové organizácie, ktoré poskytujú verejné prospešné služby obyvateľom mesta Senec požiadať o finančnú dotáciu z rozpočtu mesta.

Z dôvodu väčšej transparentnosti, jednoduchosti, jednotnosti prichádzajú zmeny v podávaní a zúčtovaní dotácií, ako i v pravidlách ich posudzovania a schvaľovania.

O tom všetkom sa môžete dozvedieť viac na verejnom stretnutí :

Dotácie z rozpočtu mesta Senec

18.12.2019 o 17,00 hod

MsKS -  Labyrint

Program:

1. oboznámenie sa s novým VZN o poskytovaní dotácii

2. nový spôsob zverejnenia podmienok, termínov, postupov predkladania žiadosti o dotáciu – VÝZVA

3. predstavenie elektronického portálu e-grant  a práca s ním

4. rôzne

Už teraz si môžu  záujemcovia o dotáciu požiadať o výpis z registrov – občianskych združení, neinvestičných fondov – ministerstvo vnútra SR, resp. výpisy od svojich zriaďovateľov. Výpis nesmie starší ako 3 mesiace  a naďalej zostáva  povinnou prílohou žiadosti o dotáciu.

Pripomíname: Termín zúčtovania žiadosti poskytnutých v roku 2019:  10.1.2020

 

Galéria obrázkov k článku