Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2021 /utorok/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci
7. 12. 2021

img_00871

P O Z V Á N K A

                Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

14. 12. 2021 /utorok/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku

 

Link na mestský oznam s programom zasadnutia a materiálom na stiahnutie.

Online prenos môžte sledovať v čase konania MsZ na www.zastupitelstvo.sk

Galéria obrázkov k článku