Pozvánka na zasadnutie MsZ v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2022 /streda/ o 09.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci
22. 6. 2022

IMG_8794

P O Z V Á N K A

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa

29. 06. 2022 /streda/  o 09:00 h v Mestskom kultúrnom stredisku
 

Link na mestský oznam s programom zasadnutia a materiálom na stiahnutie.

Online prenos môžte sledovať v čase konania MsZ na www.zastupitelstvo.sk

Galéria obrázkov k článku