Primátor Karol Kvál ocenený mestom Kőszeg
7.11.2017

1 (2).JPG

 

Kőszeg, partnerské mesto Senca je malebné mestečko na západných hraniciach Maďarska, ktoré získalo štatút slobodného kráľovského mesta 6. novembra 1648 od cisára Ferdinanda III. Habsburského. Primátor mesta Kőszeg László Huber pozval na oslavy 369. výročie získania výsad kráľovského mesta aj primátora mesta Senec Karola Kvála. Slávnostný galaprogram sa uskutočnil  6. novembra 2017 v rytierskej sále Hradu Jurisics,  ktorého sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Senec Dušan Badinský, hlavný kontrolór Ján Winkler a redaktor mestských novín Senčan Csaba Vysztavel. V rámci galaprogramu boli ocenené osobnosti, ktoré sa výrazne pričinili o rozvoj mesta Kőszeg a o šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Primátor mesta Senec Karol Kvál bol vyznamenaný diplomom „Za európske  vzťahy Mesta Kőszeg“. V laudácii bol zdôraznený osobný prínos Karola Kvála v budovaní výborných medziľudských aj inštitucionálnych vzťahov Senca a Kőszegu, ktoré sa rozvíjajú od roku 2010, kedy Mesto Senec uzavrelo s Kőszegom zmluvu o spolupráci. Postupne sa rozvíjajúce vzťahy škôl, občianskych združení, múzeí a podnikateľských subjektov vyústili v roku 2014 do podpísania zmluvy o partnerstve Senca a Kőszegu.  

Galéria obrázkov k článku