Pripomenuli sme si nezabudnutých susedov
9. 9. 2021

1 (72).JPG

 

V pamätný deň holokaustu a rasového násilia, 9. septembra, sa na Mierovom námestí pred rekonštruovanou synagógou konalo stretnutie s názvom Nezabudnutí susedia. Podujatie sa začalo symbolicky, sirénou a minútou ticha. Obyvatelia mesta a hostia si vypočuli nahraté silné svedectvo preživšieho prof. MUDr. Pavla Traubnera, ktorý v detstve spolu so svojimi rodičmi zakúsil na vlastnej koži silu nenávisti. Citlivý list generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mgr. Ivana Eľka prečítal farár ECAV v Senci Mgr. Tibor Jančík, jeden z organizátorov stretnutia. Občanom mesta sa prihovoril aj Dr. Maroš Borský, riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave, ktorý viceprimátorovi Ing. Jurajovi Gubánimu a spoluorganizátorke Mgr. Kataríne Zemkovej odovzdal zoznam obetí holokaustu z regiónu Senec.

Dojímavá bola najmä spomienka na nezabudnutých susedov. Mená židovských občanov z regiónu Senec, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov čítal riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave Dr. Maroš Borský, vedúci Mestského múzea v Senci Mgr. Gábor Strešňák a Mgr. Michala Lônčíková, PhD. z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Mená židovských občanov Slovenska, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov, čítali predstavitelia miestnej politiky, cirkví pôsobiacich v Senci a ďalší hostia: zástupca primátora mesta Senec Ing. Juraj Gubáni, poslankyňa MsZ v Senci PhDr. Gabriella Németh, poslankyňa BSK a MsZ v Senci Ing. Mária Hudáková, farár ECAV v Senci Mgr. Tibor Jančík, farár Rímskokatolíckej cirkvi v Senci Mgr. Jozef Dúc, pastor Apoštolskej cirkvi, zbor Senec, Stanislav Šefčík, M.B.A. a výtvarníčka Mgr. Katarína Zemková. Všetci čítajúci položili k zapáleným sviečkam symbolický kameň.

Mená 20 občanov nežidovského pôvodu, ktorí boli ocenení cenou Spravodliví medzi národmi prečítala Mgr. Helena Čajková a mená 10 občanov nežidovského pôvodu, neocenených hrdinov bez zbrane prečítala Mgr. Agnesa Frčová.

Hlavný rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Misha Kapustin predniesol dve modlitby, jednou z nich bol chválospev Kadiš v aramejčine.

Skladbou z filmu Schindlerov zoznam a druhou skladbou od židovského autora dotvorili pietnu atmosféru Karolína a Ján Krigovskí z Collegia Wartberg.

Na záver sa prítomným prihovorila Katarína Zemková, ktorá poďakovala všetkým zúčastneným, vyjadrila radosť z toho, že sa na organizácii radi podieľali osobnosti, cirkvi i mesto Senec a vyslovila nádej, že sa podobné stretnutie podarí zorganizovať aj o rok.

Text: MO

Foto: VCs

Galéria obrázkov k článku