Pripomenuli sme si nezabudnutých susedov
8. 9. 2023

1 (53).JPG

 

Pri príležitosti Dňa holokaustu a rasového násilia sa dnes konalo stretnutie s názvom Nezabudnutí susedia pred rekonštruovanou synagógou. Začiatok podujatia symbolicky ohlásil zvuk sirény. Po krátkom privítaní hostí vyzvala moderátorka prítomných na minútu ticha.

Obyvatelia mesta a hostia si vypočuli príhovor básnika, dramatika, prekladateľa, publicistu a knižného vydavateľa Milana Richtera. Zo zvukového záznamu sa k prítomným prihovoril preživší holokaustu Ladislav Welward a emeritný biskup Róbert Bezák.

Hlavný rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Misha Kapustin sa pomodlil za zomrelých. Predniesol dve modlitby, jednou z nich bol chválospev Kadiš v aramejčine.

Spomienku na nezabudnutých susedov oživilo dojemné čítanie mien židovských občanov z regiónu Senec, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov. Čítal riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu v Bratislave Maroš Borský, vedúci Mestského múzea v Senci Gábor Strešňák a básnik, dramatik, prekladateľ, publicista a knižný vydavateľ Milan Richter.

Mená židovských občanov Slovenska, ktorí sa nevrátili z koncentračných táborov, čítali splnomocnenec mesta Senec Gábor Klenovics, poslankyňa MsZ v Senci Gabriella Németh, poslankyňa BSK a MsZ v Senci Mária Hudáková, farár ECAV v Senci Tibor Jančík, pastor Apoštolskej cirkvi, zbor Senec, Stanislav Šefčík a výtvarníčka Katarína Zemková. Všetci čítajúci položili k zapáleným sviečkam symbolický kamienok.

Mená občanov nežidovského pôvodu, ktorí boli ocenení cenou Spravodliví medzi národmi prečítala farárka Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Beata Bohonyová a riaditeľka Súkromnej základnej školy na Kysuckej ulici v Senci Iveta Barková.

Mená občanov nežidovského pôvodu, neocenených hrdinov bez zbrane, prečítal poslanec MsZ v Senci Ján Pullman.

Po čítaní mien obetí a tých, ktorí sa pričinili o záchranu potenciálnych obetí holokaustu sa k prítomným prihovoril farár Rímskokatolíckej cirkvi v Senci Pavol Mikula.

Skladbou z filmu Schindlerov zoznam a ďalšou skladbou dotvorilo pietnu atmosféru podujatia hudobné duo Annetka Kövesi Horňáková a Michaela Krajčovičová.

Katarína Zemková sa poďakovala všetkým zúčastneným, vyjadrila radosť z toho, že sa na organizácii podujatia podieľali cirkvi, mesto Senec a viaceré osobnosti zo Senca a Slovenska. Vyslovila nádej, že tradícia organizovania spomienky na nezabudnutých susedov bude pokračovať.

Galéria obrázkov k článku