Profesor Dušan Ondrejovič oslávil 90 rokov
24. 6. 2020

IMG_5787

 

 

Farár Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku profesor Dušan Ondrejovič oslávil okrúhle jubileum – 90 rokov. Aktuálne získal medailu z Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v Bratislave. Sú to farári a farárky pôsobiaci v policajnom zbore a v armáde. Na fotografii zľava plk. Mgr. Viktor Sabo, dekan ozbrojených Akadémie Ozbrojených síl MR Štefánika v Liptovskom Mikuláši, pôsobil ako duchovný v Afganistane a mjr. Mgr. Júlia Štofanová, ktorá pôsobí ako policajná duchovná OR PZ v Senici.

Dušan Ondrejovič v Senci pôsobil ako farár 45 rokov až do roku 2003. Od roku 1977 bol docentom a neskôr profesorom na Slovenskej Evanjelickej Bohosloveckej fakulte, ktorá bola aj vďaka jeho angažovanosti prijatá medzi fakulty UK v Bratislave. Stal sa jej prvým porevolučným dekanom. Je držiteľom významných ocenení ako napríklad pamätnej medaily rektora Univerzity Komenského pri príležitosti 80. výročia univerzity alebo ceny primátora mesta Senec.

Na Svätodušnú nedeľu si jubileum Dušana Ondrejoviča pripomenuli aj cirkevníci s farárom seneckého evanjelického cirkevného zboru Tiborom Jančíkom. S manželkou Miladou, profesorkou gymnázia v Senci, neskôr SOU spojov v Bratislave a poslankyňou NR SR vychovali 3 deti,  Svena, Ingeborg a Torstena.

Dušana Ondrejoviča zaujal počas štúdií P. Tillich a jeho metóda korelácie filozofických otázok a teologických odpovedí. Inšpirovali ho Karl Barth, C. G. Jung, E. Drewermann, Herder, Schelling, Hegel, J. Kollár, K. Kuzmány a M. M. Hodža. Ich teologické východiská vnímal ako vysvetlenie zápasov v cirkvi a v národe. Skúmal vplyv nemeckej idealistickej filozofie na slovenský luteranizmus a v religionistike vplyv svetových náboženstiev. Napísal Dejiny náboženstiev a Teologickú encyklopédiu a publikoval aj v zahraničí. Bol v redakčných radách Filozofie, Efety, Slovenských pohľadov, Historickej revue, Tranovského kalendára a ďalších.

Zúčastnil sa významných konferencií v po celom svete. Na valnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu prisluhovalo Večeru Pánovu všetkým prítomným v rodnej  reči  len 9 farárov. Dušan Ondrejovič reprezentoval Európu a v slovenčine zazneli aj slová „vezmite a jedzte“ a „pite z neho všetci“.

V seneckom cirkevnom zbore sa s cirkevníkmi veľmi zblížil. Sprevádzal od narodenia cez krst, konfirmáciu, sobáš až po poslednú cestu viac generácií. Ďakuje hlavne Pánu Bohu, ale aj všetkým cirkevníkom za modlitby, podporu v ťažkých chvíľach, keď v zbore aktívne pôsobil, ale aj vtedy, keď v roku 2013 zomrela manželka Milada.

Veľmi sa teší, že jeho študent, Tibor Jančík, evanjelicky farár, pokračuje v diele, ktoré začali jeho predchodcovia. Prial by si, aby nielen v Senci, ale všade na svete žili ľudia aj rôznych vierovyznaní, v porozumení ako jedna rodina.

Galéria obrázkov k článku