Samosčítanie sa skončilo, výsledky spracuje Štatistický úrad
1. 4. 2021

Scitanie-2021

 

Samosčítanie obyvateľov je ukončené. V Senci máme sčítaných 18.393 obyvateľov, t.j. 89,18 %. K 31.12.2020, to je dátum, ku ktorému sa sčítavajú údaje, bolo v evidencii prihlásených 19.718 Senčanov.

K týmto číslam sa priráta minimálne 300 ľudí, ktorí sa zapoja do asistovaného sčítania (ľudia bez domova a klienti zo zariadení opatrovateľských služieb, ktorí požiadali o mobilné sčítanie a tiež tí, ktorí využijú stacionárne alebo mobilné sčítanie).

Výsledné percentá nie sú presné, pretože v zozname zo Štatistického úradu SR je zapísaných aj cca 950 cudzincov. Veľké množstvo z nich sa tu už podľa informácií z ubytovní nezdržiava. Niektorí obyvatelia mesta sa sčítali dokonca dvakrát, tých Štatistický úrad spáruje, čím sa počet o niečo zníži.

Bližšie informácie o asistovanom sčítaní mesto zverejní hneď, ako ich bude mať k dispozícii. Všetko závisí od pandemickej situácie. Finálny počet sčítaných obyvateľov mesta bude jasný až po skončení asistovaného sčítania. Mesto bude o výsledkoch informovať.

Galéria obrázkov k článku