Senec má 2. a 3. miesto v Národnej súťaži o Cenu ETM
19. 10. 2020

3 (3).jpg

 

V rámci kampane Európsky týždeň mobility (ETM) 2020 zabojovalo 55 samospráv za priblíženie sa k cieľu „Čistejšiu dopravu pre všetkých“. Do národnej súťaže o Cenu ETM 2020 sa prihlásilo 25 samospráv a 11 inštitúcií.

  • V kategórii Originálne udelila hodnotiaca komisia druhé miesto mestu Senec za to, že sme dokázali zaujímavou formou upriamiť pozornosť na jeden z najčastejšie uvádzaných problémov pri otázke: Prečo nepoužívate viac bicykel na prepravu po meste? Je to obava z odcudzenia bicykla pri jeho odstavení. Od 16. do 22. septembra chodilo cca 100 detí zo základnej a materskej školy spolu s mestskou políciou a pedagógmi po meste a známkovali odstavené bicykle. Prostredníctvom aktivity sa deti od príslušníkov mestskej polície dozvedeli, ako sa bezpečne pohybovať na bicykli, čo by mala obsahovať jeho základná výbava a ako si ho správne uzamknúť na ulici.
  • V kategórii samospráv Efektívne trvalé opatrenie mesto Senec získalo tretie miesto za zjednosmernenie Školskej ulice s povoleným vjazdom cyklistov v oboch smeroch a zavedenie Zóny 30.

Národnú súťaž o Cenu ETM vyhlasuje Ministerstvo životného prostredia SR a národný koordinátor kampane Slovenská agentúra životného prostredia, aby motivovali samosprávy a organizácie k realizácii aktivít a opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia na Slovensku.

Galéria obrázkov k článku