Senec má novú čestnú občianku a laureátov mestských ocenení
13. 10. 2016

121

Čestnou občiankou mesta Senec sa stala Doc. Dr. Katalin Barta Wiessert, Cenu mesta získali: Mgr.art. Gabriel Škriečka, Tibor Mészáros, MUDr. Jarmila Ožvaldová, Mgr. Anna Legindiová a Helena Nemcová.

12. októbra 2016 sa v Galérii Labyrint Mestského kultúrneho strediska uskutočnil slávnostný akt, pri  ktorom si mesto uctilo vzácne osobnosti. Ľudí, ktorí si svojou prácou nielen plnili povinnosti, ale často nezištne a vo svojom voľnom čase prispeli k rozvoju mesta. Laureáti sa angažujú vo verejnom a spoločenskom dianí, prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta a zároveň aj k tvorbe pozitívnej spoločenskej klímy.

Čestné občianstvo mesta Senec a symbolický kľúč od mesta prevzala Doc. Dr. Katalin Barta Wiessert, rodáčka z nášho mesta, za jej doposiaľ dosiahnuté mimoriadne  profesionálne úspechy v oblasti prírodných vied, za výsledky vo vedeckom výskume, najmä v oblasti zelenej chémie a za publikačnú činnosť.

Jej výsledky výskumnej činnosti sú oceňované nielen na akademickej pôde vo svete uznávaných univerzít, ale aj vo významných vedeckých kruhoch sveta, čím nepochybne prispieva k šíreniu dobrého mena nášho mesta a Slovenskej republiky v zahraničí.

Cenu mesta Senec získali

  • Mgr.art. Gabriel Škriečka za dlhoročnú obetavú pedagogickú činnosť vo funkcii riaditeľa na Základnej umeleckej škole na Fándlyho ulici v Senci, profesionálne - manažérske, umelecké a pedagogické schopnosti a vysoko angažovaný prístup vo verejnom a v spoločenskom dianí nášho mesta.
  • Tibor Mészáros za dlhoročnú obetavú činnosť vo funkcii preventivára požiarnej ochrany mesta a za vysoko angažovaný, profesionálny a nezištný prístup pri výkone svojej profesie.
  • MUDr. Jarmila Ožvaldová za dlhoročnú obetavú činnosť vo funkcii predsedníčky Miestnej organizácie Matice Slovenskej a za vysoko angažovaný prístup vo verejnom a v spoločenskom dianí nášho mesta.
  • Mgr. Anna Legindiová za obetavú činnosť vo funkcii predsedníčky Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Senci a za vysoko angažovaný prístup vo verejnom a v spoločenskom dianí nášho mesta.
  • Helene Nemcovej za obetavú činnosť vo funkcii viceprimátorky mesta Senec a za profesionálne manažérske schopnosti a vysoko angažovaný prístup vo verejnom a spoločenskom dianí nášho mesta.

Galéria obrázkov k článku