Senec znižuje náskok dopytu pred ponukou miest v materských školách
31.8.2017

01

Na školský rok 2017/2018 prišlo 698 žiadostí o umiestnenie detí v seneckých materských školách. Po preverení žiadostí kleslo toto číslo o
vyše 250 duplicitných žiadostí a o ďalších vyše 100 po odrátaní žiadateľov nespĺňajúcich zákonné podmienky prijatia. Hoci Mesto Senec postupne rekonštruuje a rozširuje kapacity materských škôl vo svojej pôsobnosti, nebolo možné uspokojiť všetkých žiadateľov. Práce na rekonštrukcii a nadstavbe na MŠ Kollárova 23 a na MŠ s VJM Fándlyho 20 budú do konca roka ukončené. Proces obnovy mestských materských škôl dovŕši pripravovaná rekonštrukcia MŠ Kysucká Senec. Konečná bilancia je nasledovná: Z tohoročných prihlásených nemôžeme umiestniť 92 detí do materských škôlok v pôsobnosti Mesta Senec. Počet prijatých detí je 289, z ktorých 76 nastúpi do rozšírených
kapacít MŠ Kollárova 23 a na MŠ s VJM Fándlyho 20.

VCs

Galéria obrázkov k článku