Senecká olympiáda žiakov – XVII. ročník
20. 6. 2022

1 (89).JPG

 

Rozdaných bolo 450 medailí, 45 pohárov, 30 trofejí, diplomy

Po dvoch pandemických rokoch sa v utorok 7. júna 2022 v športovom areáli Slávia rozozvučali slávnostné fanfáry, aby privítali účastníkov XVII. ročníka Seneckej olympiády žiakov. Na slávnostnom otvorení nechýbali symboly olympiády – olympijská vlajka a jej vztýčenie za zvukov olympijskej hymny, zapálenie olympijského ohňa, sľuby pretekárov i rozhodcov. 

Nastúpených zástupcov pretekárov zo základných a materských škôl, adaptačného centra – deti z Ukrajiny, riaditeľov škôl a hostí, privítal primátor mesta Senec Dušan Badinský. Všetkým účastníkom  poprial veľa šťastia pri dosahovaní čo najlepších športových výsledkov. Seneckú olympiádu žiakov po krátkom programe oficiálne otvorila pani riaditeľka Gymnázia A. Bernoláka v Senci pani PaedDr. Zuzana Synaková.

Olympiáda odštartovala a športovci jednotlivých výprav sa rozišli na športoviská. V športovom areáli Slávia pokračovala Detská atletika – tímová súťaž jednotlivých škôl.

V jednotlivých kategóriách si školy počínali nasledovne:

Kategória predškoláci:

1.     miesto - MŠ Kysucká

2.     miesto -  MŠ Fándlyho

3.     miesto - MŠ Ovoda

4.     miesto - SMŠ Benjamín

5.     miesto - Adaptačné centrum Ukrajina

Kategória 1. ročník:

1.     miesto - ZŠ Mlynská

2.     miesto - ZŠ Tajovského

3.     miesto - ZŠ Kysucká

Kategória 2. ročník:

1.     miesto - ZŠ Tajovského

2.     miesto - ZŠ Mlynská

3.     miesto - ZŠ s VjM A.Molnára Szencziho

4.     miesto – ZŠ Kysucká

Kategória 3. ročník:

1.     miesto - ZŠ Kysucká

2.     miesto - ZŠ Tajovského

3.     miesto - ZŠ s VjM A.Molnára Syencziho

4.     miesto - ZŠ Mlynská

Kategória 4. ročník:

1.     miesto - ZŠ Kysucká

2.     miesto - ZŠ s VjM A.Molnára Szencziho

3.     miesto – ZŠ Mlynská

Jednotlivé športové disciplíny sa odohrávali v priestoroch telocviční a ihrísk základných škôl podľa harmonogramu olympiády, ktorý nájdete v prílohe. Vo štvrtok nás nezastavil ani dážď, ktorý spôsobil presunutie atletických disciplín na utorok 14. júna 2022.

Jednotlivé školy bojovali o body do celkového hodnotenia. Oficiálne výsledky v hodnotení škôl sú nasledovné:

1.     miesto – ZŠ Tajovského – 320 bodov

2.     miesto – SZŠ Kysucká – 251 bodov

3.     miesto – ZŠ Mlynská – 236 bodov

4.     miesto – Gymnázium A. Bernoláka Senec – 115 bodov

5.     miesto – ZŠ Kysucká – 77 bodov

6.     miesto – ZŠ s VJM A. Molnára Szenciho – 56  bodov. Škola sa nezúčastnila atletických disciplín, pretože v náhradnom termíne mala iný plánovaný program.

Chceme vyzdvihnúť tiež vysokú úroveň plávania, výborné a napínavé súboje medzi školami v kolektívnych športoch a dosiahnutý olympijský rekord Seneckej olympiády žiakov  v streľbe, ktorý vytvoril žiak a pretekár Základnej školy Tajovského Martin Szászák tým, že dosiahol 148 bodov z maximálne možných 150 bodov.

Fakty Seneckej olympiády žiakov:

Zúčastnené materské školy:

MŠ Fandlyho

MŠ Kysucká

MŠ Ovoda

SMŠ Benjamín

Adaptačné centrum Ukrajina

Zúčastnené základné školy:

ZŠ Tajovského

ZŠ Mlynská

ZŠ Kysucká

ZŠ s VJM A. Molnára Szencziho

SZŠ Kysucká

Gymnázium A. Molnára Szencziho

Spojená škola, Trnavská

Počet zapojených žiakov:

-        kolektívne športy – 50 žiakov

-        detská atletika – 162 žiakov

-        atletika – 250 žiakov

-        ostatné individuálne športy 60 žiakov

Počas olympijského týždňa športovalo spolu 522 detí.

Rozdali sme:

-        450 medailí

-        45 pohárov

-        30 trofejí

-        Diplomy

Súťažilo sa v nasledovných športových disciplínach:

-        Detská atletika – oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/V%C3%BDsledkov%C3%A1%20listina_Final.pdf

-        Atletika – https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022%20-%20atletika.pdf

-        Plávanie – https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022-pl%C3%A1vanie.pdf

-        Streľba – oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022-stre%C4%BEba.pdf

-        Šach – oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022-%C5%A1ach.pdf

-        Volejbal – oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022-volejbal.pdf

-        Basketbal – oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022-basketbal.pdf

-        Vybíjaná –  oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/Vyb%C3%ADjan%C3%A1.pdf

-        Florbal – oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022-florbal.pdf

-        Futbal  – oficiálne výsledky: https://www.senec.sk/userfiles/download/attachment/SO%C5%BD%202022-futbal.pdf

Je radosť vidieť deti súťažiť, pretekať, každý z nich do svojho preteku dal kus z svojho srdiečka a nasadenia. Ich nadšenie a radosť boli najväčším poďakovaním pre všetkých organizátorov. Už teraz sa tešíme na XVIII. ročník Seneckej olympiády žiakov 2023.

Gabriela Rebrošová

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy