SENECKÉ HODY - 300. VÝROČIE ZALOŽENIA KAPLNKY SVÄTEJ TROJICE
27.5.2018

3 (31).jpg

 

27. mája 2018 v nedeľu Svätej trojice, kedy sa v Senci slávia hody, bola v kaplnke Svätej trojice omša o 9:30 v slovenskom a o 11:00 v maďarskom jazyku. Samotná kaplnka Svätej trojice má toho roku významné jubileum, 300. výročie postavenia, ako obetného daru za pominutie choroby.  

Senecká kaplnka Svätej trojice bola postavená v roku 1718, asi 5-600 krokov od posledných domov obce. Dal ju postaviť šľachtic István Bornemissza. Dôsledkom kuruckých vojnových udalostí aj v Senci sa objavila „čierna choroba“ – mor. Padla za obeť aj mladá dcéra šľachtica Bornemisszu a chorobou bolo postihnuté aj celé služobníctvo. Bornemissza dal sľub, že v prípade pominutia choroby dá postaviť kaplnku. Nakoľko kaplnka bola obďaleč od obce, v blízkosti bol aj domček pre správcu kaplnky. Tento domček, ktorý sa nachádza cca 80 m južným smerom od kaplnky, starší Senčania nazývali ako  „cholerový dom“, dodnes je v pomerne dobrom stave .

Veriaci v roku 2002 dali kaplnku zreštaurovať, tak zvnútra, ako i zvonka. Bol zreštaurovaný aj klasicistický drevený oltár, v ktorom sa  našiel oltárny kameň, čím dňa 2. marca 1912 ostrihomský arcibiskup Medardus Kohl kaplnku po vtedajšej renovácii  vysvätil mučeníkom  Sv. Clementovi a Sv. Blandinimu. Senčania však, držiac sa tradície, slávia hody v nedeľu Svätej trojice.

300 éves a szenci Szentháromság-kápolna

A szenci Szentháromság-kápolna 1718-ban, tehát éppen 300 éve épült, kb. a község utolsó házaitól 5-600 lépésnyire. A kápolnát fogadalomból nemes Bornemissza István építtette. A kuruc háborúságok nyomán Szencen is felütötte fejét a „fekete betegség“ – a pestis. A betegségnek Bornemissza István hajadon lánya is áldozatul esett és egész cselédsége is a betegségben sínylődött. Bornemissza fogadalmat tett, hogy ha megszűnik a csapás, kápolnát építtet. Mivel a kápolna a házaktól távol esett, a kápolna közelében volt egy házacska a gondozó részére, amit a régi szenciek „kolera-háznak“ is neveztek. Ez a pici házikó valamikor a kápolna-sori házak utolsóelőtti házának a helyén állt, a volt Drutechna portája előtt az utca másik oldalán - kb. 15 éve bontották le. 

A legnagyobb átépítése 1827-be zajlott, ekkor nyerte el mai formáját. A múzeum levéltári kutatásai szerint a Bornemissza-kápolnának csak a szentély tekinthető, a többi ifj. Jung János adományából épült 1827-ben.   

1991-ben felújították a kápolna tetőszerkezetét. A kápolnát a hívek 2002-ben kívül-belül rendbe hozták, a fő szervező a Rózsafüzér Társulat volt. Restaurálták a klasszicista faoltárt is, amelyben megtalálták azt az oltárkövet, amellyel Kohl Medárd esztergomi segédpüspök 1912. március 2-án Szent Clementis és Blandini vértanúk és védőszentek nevére szentelte fel az akkor ismét felújított kápolnát.

 A szenciek azonban, ragaszkodva a hagyományokhoz, a kápolna búcsúját Szentháromság Vasárnapján tartják, amikor 9:30-kor szlovák, 11:00-kor pedig magyar, szentmise lesz a kápolnában.

Foto: VCs

Text: www.szenc.sk

 

Galéria obrázkov k článku