Slovensko je krásne...
11. 7. 2017

02.jpg

Presvedčili sa o tom účastníci turistického výletu, ktorý usporiadal Miestny odbor Matice slovenskej 27.5.2017.
Krásne výhľady z Mohyly M. R. Štefánika na Bradle a z hradu Branč potešili každého. Turistická časť výletníkov prešla peši 15 km z Bradla na Branč, ostatní si prezreli malebné mestečko Myjava s odborným sprievodom Mgr. Maliarika a Gazdovský dvor s expozíciou krojov a zariadenia hospodárskej usadlosti. Obe skupiny sa po prehliadke Branča poklonili pamiatke J. M. Hurbana na cintoríne v Hlbokom. Tešíme sa, že sa opäť o rok stretneme na turistickom výlete s Maticou.

Brigita Glončáková, tajomníčka MOMS

Galéria obrázkov k článku