SOLAR Hvezdáreň Senec oslavuje storočnicu Medzinárodnej astronomickej únie
12. 1. 2019

1 (27).jpg

 

 

Začala sa rok trvajúca oslava storočnice Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), ktorá je oslavou storočia naplneného úžasnými astronomickými objavmi. Medzinárodná astronomická únia bola založená v roku 1919 v Bruseli za účelom koordinovania a rozširovania informácií o astronómii medzi  astronómami v rámci celého sveta. Medzinárodná astronomická únia určuje všeobecne platné normy v astronómii. V roku  2018 jedna z jeho komisií premenovala planétku č.:20664 na planétku Senec.

Veľkolepým štartom jubilejných osláv Medzinárodnej astronomickej únie bol celosvetový projekt 100 hodín astronómie, ktorý sa uskutočnil  v dňoch 10. – 13. januára 2019. Počas štyroch dní a nocí boli pozvaní všetci astronómovia profesionáli i amatéri, nadšenci astronómie, ako aj široká verejnosť, aby sa podelili o svoje vedomosti a nadšenie pre vesmír tým, že sa zúčastnili na podujatiach tejto celosvetovej iniciatívy.

Prirodzene aj SOLAR Hvezdáreň Senec sa zapojila do celosvetovej akcie Medzinárodnej astronomickej spoločnosti - IAU 100 - 100 hodín astronómie. Senecká hvezdáreň nachádzajúca sa v budove ZŠ Alberta Molnára Szencziho pripravila na 12. januára 2019 maratón premietaní v mobilnom planetáriu a pozorovaní oblohy od 14:00 až do 23:00. Novinkou SOLAR Hvezdárne Senec je mobilné planetárium, na ktoré prispelo mesto Senec aj BSK. Je v prevádzke len od Vianoc 2017 a do 12. januára 2019 už mal takmer 900 návštevníkov.                                                                                                                                 Text: VCs, Foto: Jaroslav Šimon, VCs

 

 

Galéria obrázkov k článku