Štátny tajomník Jaroslav Kmeť rokoval o rozvoji dopravy v našom meste
29. 7. 2020

4.JPG

 

Na Mestskom úrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia mesta Senec so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Jaroslavom Kmeťom a národným cyklokoordinátorom Petrom Klučkom.

Stretnutia sa zúčastnili aj relevantní zamestnanci mesta a ministerstva. Delegáciu ministerstva doplnili zástupcovia hnutia SME Rodina.

V sobášnej sieni spoločne diskutovali o dopravnej problematike mesta Senec a jeho okolia.

  • V téme železničnej dopravy preberali možnosti mimoúrovňového kríženia cesty III/1049 so železnicou, vybudovanie bezbariérových nástupíšť a možností i problémov budovania záchytných parkovísk a ďalších náležitostí v rámci integrovanej dopravy.
  • Zaujímavou témou bola aj cyklodoprava, konkrétne plány budovania cyklotrás prepájajúcich Senec s bližším i vzdialeným okolím, ale i bezpečné spojenie logistického centra s mestom. Otvorila sa aj téma uloženia bicyklov pri železničnej stanici.
  • Cestná doprava mala niekoľko dôležitých bodov. Mesto požiadalo o pomoc pri obstarávaní nového územného plánu aj v súvislosti s plánovanou preložkou cesty I/61. Potrebné je aj zvýšenie kapacity cesty II/503 a úprava jestvujúcich či budovanie nových križovatiek. Za účelom odklonenia nákladnej a tranzitnej dopravy mimo centra mesta bude potrebná spolupráca na tzv. severovýchodnom obchvate. S tým istým cieľom by pomohlo aj prepojenie cesty I/61 (Trnavská) a III/1044 (Boldocká). Bezpečnosť dopravy v okolí Senca by výrazne podporila kruhová križovatka za mestom v smere na Kráľovú pri Senci. Dôležitým bodom bola aj diaľnica D1 a stavby s ňou súvisiace.
  • Senec je stále vnímaný ako rekreačné stredisko, v ktorom môže ministerstvo pomôcť s rozvojom turizmu a športu.
  • Napokon mesto informovalo aj o tom, že práve naše mesto je vhodným kandidátom na vybudovanie vedecko-technického parku pre výborné demografické ukazovatele, nízky priemerný vek a vysoké percento vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov.

Štátny tajomník Jaroslav Kmeť prisľúbil podporu vedeniu mesta v jeho úsilí o rozvoj mestskej dopravnej infraštruktúry prostredníctvom realizácie zelených projektov.

Viceprimátor Juraj Gubáni a národný cyklokoordinátor Peter Klučka po rokovaní sa vybrali na prehliadku seneckých cyklochodníkov na elektrorbicykloch, ktoré mesto získalo v rámci medzinárodného projektu eGUTS. Primátor Dušan Badinský pozval štátneho tajomníka Jaroslava Kmeťa na prehliadku mestského múzea, kde ukázal hosťovi aj nové podkrovné priestory, ktoré už čoskoro budú otvorené pre verejnosť.

Galéria obrázkov k článku