Stavebný úrad ostáva pre verejnosť v čase lockdownu ZATVORENÝ
17. 2. 2021

Dôležitý oznam

 

Stavebný úrad ostáva pre verejnosť v čase lockdownu ZATVORENÝ.

Čo funguje / čo spúšťame:

• Doručenie podaní je možné poštou, osobne na podateľňu mestského úradu v Senci a pre stavby v obciach na príslušnom obecnom úrade, kde sa stavba nachádza

• Elektronicky je možné komunikovať aj naďalej (okrem podaní žiadostí, odvolaní a pod.) – kontakty na stránke mesta

• Od 15.02.2021 je prístupný link https://services.bookio.com/stavebny-urad-senec/widget na ktorom je možné objednať sa na konkrétny dátum a čas na nahliadnutie do projektu (link slúži len pre stavebníkov a účastníkov konaní, ktorým bolo doručené oznámenie o začatí príslušného konania). Na nahliadnutie je možné jednej osobe prihlásiť sa len na jeden 10 minútový termín za deň, z dôvodu dodržania hygienických opatrení.

UPOZORNENIE:

Stavebný úrad upozorňuje, že stavebník/účastník konania je povinný dodržiavať všetky hygienické opatrenia nariadené RÚVZ počas kontaktu s pracovníkmi stavebného úradu (rúško, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu atď.).

Na základe usmernenia z RÚVZ stavebný úrad požaduje od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie jedného z nasledujúcich dokladov:

• negatívny výsledok RT – PCR testu (s platnosťou podľa COVID automatu)

• negatívny výsledok antigénového testu (s platnosťou podľa COVID automatu)

• dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 v období max. do 3 mesiacov

• dokladom o zaočkovaní osoba proti ochoreniu COVID-19 a od druhej dávky vakcíny uplynulo aspoň 14 dní

• alebo je to osoba s výnimkou podľa nariadení RÚVZ

Galéria obrázkov k článku