Súťaž prvej pomoci
31. 5. 2017

02.jpg

Poskytnúť prvú pomoc pri úraze alebo náhlom ochorení by malo patriť k základným morálnym povinnostiam každého človeka. Okrem toho je povinnosť pomôcť zakotvená aj v zákonoch SR. Čo robiť pri takýchto krízových situáciách, učí organizácia Červeného kríža. Našťastie sa poskytovanie prvej pomoci dostalo aj do učebných osnov škôl.

Anna Legindiová, predsedníčka SČK Senec: „S elementárnymi znalosťami poskytovania prvej pomoci sa deti stretávajú v podstate
už počas predškolskej výchovy. Samozrejme, všetko záleží od učiteľov, ako túto tému uchopia a podajú svojim zverencom.
Na základnej škole pre tých, ktorí prejavujú záujem alebo sú vedení doma rodičmi, ponúka organizácia Slovenského Červeného
kríža tématický záujmový krúžok, na ktorom sa dozvedia a naučia o poskytovaní prvej pomoci takmer všetko. Pre najšikovnejších z nich usporiadame raz ročne súťaže. V Senci majú veľmi dlhú tradíciu. Vychovali sme už desiatky generácií ľudí, ktorí sú schopní poskytnúť pomoc takmer pri každej situácii. Niektorí sa dali na profesionálnu dráhu v zdravotníctve a mnohí sú dodnes aktívni v dobrovoľnej organizácii SČK.“

Mária Halásová, riaditeľka územného spolku SČK: „Tento rok súťažilo 13 družstiev z okresu Senec, Pezinok. Dokopy 68 mladých ľudí. 3 družstvá prvej pomoci zo stredných škôl a 10 družstiev mladých zdravotníkov zo základných škôl. Súťaž je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti odpovedajú na otázky týkajúce sa Červeného kríža, Červeného polmesiaca, histórie, Ženevských dohôd, atď. V praktickej časti musia preukázať zdatnosť a znalosti v poskytovaní prvej pomoci pri rôznych modelových situáciach, ako je napr. zlomenina, dopravná nehoda, popálenina alebo zastavenie dýchania.“

Pavol Škovránek ml., hlavný rozhodca súťaže: „Nejde o to, ako sa kto umiestnil, ale o to, či vie niekto pomôcť, keď to ten druhý potrebuje. A s radosťou môžem skonštatovať, že účastníci tohto ročníka súťaže mladých zdravotníkov to dokážu všetci.“ Všetkým, ktorí podporili súťaž prvej pomoci, ďakujeme, vedeniu školy A. Molnára Szencziho v Senci, rozhodcom súťaže, sponzorom, učiteľom.

SČK

Galéria obrázkov k článku