Tanečný odbor ZUŠ predviedol krásne predstavenie
6. 7. 2017

02.jpg

Každoročne v júni sa v kinosále mesta Senec rozozvučia krásne a rytmické melódie, kde všetky deti ZUŠ-ODBOR TANEČNÝ pod vedením Moniky
a Mikuláša Czingelových a slečny Nikoletky Likeovej predvedú svoje tanečné choreografie. Všetky deti sú vždy úžasné, aj tento rok nebol  výnimkou. Niesol sa v duchu témy „Záhadný svet“. Hlavnou myšlienkou dvojhodinového programu je celosvetový a celospoločenský problém ľudstva, konzumný spôsob života, ktorý sa zakladá na honbe za majetkom, kde absentuje pocit ľudskosti, lásky, priateľstva a vzájomnej tolerancie. V programe vystúpilo 16 čísel, v ktorých žiaci vysoko profesionálne predviedli bohaté tanečné skúsenosti. Za všetkým treba očakávať pravidelné hodiny tancov, cvičení, ktoré stoja za tú námahu, ale bez lásky k tancu sa tancovať nedá. Nemožno nespomenúť tanec na špičkách, ktorý je najťažšou technikou tanečného umenia a vyučuje sa už siedmy rok. Celý program veľmi noblesne a s láskou moderoval učiteľ Mikuláš Czingel, ktorý svojimi slovami a básňou o matke dojal mnohých divákov k slzám a zamysleniu. Námet a scenár celého programu vymyslela pani učiteľka Monika Czingelová. My rodičia, týmto vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým učiteľom, žiakom a prajeme im naďalej veľa elánu a síl do ďalšej kreatívnej tvorby, ktorá je veľmi náročná, ale bohatá a krásna. U týchto pedagógov je vidieť obrovskú láskuk svojej práci. Tento ročník boli žiaci aj prvýkrát ocenení mimoriadnou cenou: Samuel Poláček, Ema Vrábelová, Eva Pozsarová, Šimon Šillo, za brilantné umelecké výkony.
Najväčší „boom“ bol záver predstavenia, kde sa všetci účinkujúci (195 detí) postavili na pódium a tancovali, spievali spolu s rodičmi záverečnú
pesničku, ktorá spojila javisko a hľadisko v jeden celok. Veľká vďaka patrí všetkým vyučujúcim na tejto ZUŠ.
S pozdravom rodičia žiakov a krásne vytúžené prázdniny všetkým!


Mgr. Silvia Kocsisová

Galéria obrázkov k článku