Tento týždeň nebude odvoz zmesového komunálneho odpadu od rodinných domov
28. 9. 2020

Dôležitý oznam

 

V piatok oznámil mestu konateľ zvozovej spoločnosti AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o., že vzhľadom na ukončenie prevádzky skládky v lokalite Červený Majer k 31.8. a s tým súvisiacimi technicko-prevádzkovými problémami so zneškodnením odpadov na okolitých skládkach odpadov v dňoch 28.9. až 2.10. 2020 nebude zabezpečovať zvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (čierne nádoby) z rodinných domov. Tento stav je pre mesto neprijateľný a preto intenzívne hľadá spôsob, ako túto službu občanom zabezpečiť. Mesto využije všetky dostupné právne prostriedky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so zvozovou spoločnosťou AVE SK odpadové hospodárstvo na riešenie vzniknutej situácie.

Na základe vyššie uvedeného prosíme občanov tento týždeň o trpezlivosť a súčinnosť. O riešení tejto situácie bude mesto priebežne informovať.

Galéria obrázkov k článku