Trojkráľový koncert MO Matice slovenskej v Senci
6.1.2018

image001.jpg

 

„ Vstaň, zažiar, Jeruzalem, veď prišlo tvoje Svetlo a sláva Pánova  sa zaskvela  nad tebou...“

Tieto slová proroka Izaiáša, ktoré sa v chrámoch čítajú na bohoslužbách sviatku Troch kráľov, boli mottom koncertu , ktorý  už viac rokov usporadúva MO Matice slovenskej v Senci  6.januára pri príležitosti  tohto sviatku.

 V programe zazneli koledy a piesne, ktoré sa spievajú od Štedrého dňa do Troch kráľov.  Piesne plné radosti, nádeje i úžasu  z udalosti, ktorá sa stala v Betleheme a dozvedeli sa o nej nielen pastieri, teda jednoduchí ľudia, ale i traja králi ako predstavitelia vedy - hvezdári, filozofie  z ďalekého sveta. Spieval  Ženský spevácky zbor pri MO MS  a ako hosť mládežnícky ľudový orchester  Igrici – tu z blízkeho Igramu pod vedením Dr. Miroslava Brnu. Zaznela aj poézia Milana Rúfusa,  Michala Chudu i úryvok z Proroka Izaiáša z Biblie v prednese Heleny Čajkovej.

Chceme poďakovať  speváčkam  domáceho matičného zboru i mladým hudobníkom z Igramu za krásny duchovný i umelecký zážitok, ktorým rozsvietili  Svetlo v Jeruzaleme našich sŕdc.

Text: HČ

Foto: VCs

Galéria obrázkov k článku