Úspechy dobrovoľných hasičov
16. 10. 2017

01

Seneckí dobrovoľní hasiči sa tento rok zúčastnili na 8. pohárových súťažiach s historickou hasičskou striekačkou. Na domácej pôde suverénne zvíťazili medzi zahraničnou konkurenciou. Ďalšie 1. miesto získali v Rohožníku a veľmi cenné
2. miesto v zahraničí, v susedných Čechách na vysočine
v obci Jámy. Na zvyšných súťažiach sa umiestnili na popredných priečkach. Z celkového hľadiska bol tento ročník veľmi úspešný. Mesto Senec reprezentovali títo členovia: veliteľ Jozef Bordáč, Pavel Stacho, Zoltán Lajtman, Nikol Bališová, Peter Vober, Kevin Bališ, Jozef Slávik, Zoltán Görföl a Ján Lauko. DHZ Senec zasahuje aj pri živelných pohromách - povodne, požiare
a asistuje pri kultúrnych a športových podujatiach - Senecké leto, Veľký letný karneval, MDD, medzinárodné futbalové zápasy.                                 

DHZ
 

Galéria obrázkov k článku