Úvod Slnečného festivalu patril deťom a mládeži
6. 9. 2019

5 (2).JPG

 

Pestrá ponuka programov Slnečného festivalu sa začala odvíjať už vo štvrtok 5. septembra 2019 divadelnými predstaveniami pre škôlkarov a premietaním pre žiakov prvého stupňa ZŠ.

Piatkové dopoludnie patrilo  divadelným predstaveniam pre školákov. Energická pohybová komédia „ZO ZOO“ v podaní Pavla Seriša rozosmiala publikum v kinosále MsKS, kde sedelo po 120 žiakov druhého stupňa zo škôl ZŠ Tajovského a ZŠ Mlynská. Smiechu nebolo málo ani na ZŠ A. M. Szencziho, kde protagonisti Divadla Csavar Szilvia Kiss a Tamás Gál uviedli veselohru „ŽENA!!!“ žiakom druhého stupňa v divadelnej sále školy.

Galéria obrázkov k článku