UZNANIE VÝNIMOČNÝM 2018
30.5.2018

1 (4).jpg

 

Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál, v mene svojom aj v mene poslancov mestského zastupiteľstva, udelil seneckým študentom diplom „UZNANIE VÝNIMOČNÝM“, čím ocenil ich vynikajúce študijné výsledky a ocenenia na rôznych vedomostných súťažiach. Touto výročnou cenou sa poďakoval žiakom a študentom za úspešnú reprezentáciu školy a šírenie dobrého mena nášho mesta. Vedenie mesta a poslanecký zbor si vysoko váži vzdelaných a schopných ľudí, ktorí sú zárukou úspešnej budúcnosti nášho mesta.

Spolu 167 žiakov a študentov bolo ocenených, z toho 43 zo ZŠ J. G. Tajovského, 4 zo ZŠ Mlynská, 11 zo ZŠ s VJM A. M. Szenczyho, 2 zo SZŠ Kysucká 14, 39 zo ZUŠ Fándlyho 20, 25 zo SZUŠ Renáty Madarászovej, 21 z Gymnázia Antona Bernoláka, 16 zo Spojenej školy s VJM  A. M. Szencziho a 6 zo SOŠ automobilovej a podnikania. Ocenenie si vyslúžilo aj 13 kolektívov.

Galéria obrázkov k článku