V Senci pribúda nová zeleň
24. 11. 2021

5.JPG

 

Útvar verejnej zelene, údržby a čistenia mesta zabezpečil vysadenie 37 stromov pozdĺž Svätoplukovej ulice. Sú to také odrody listnatých stromov, ktoré vytvárajú menšiu korunu, preto sú vhodné pre výsadbu v úzkych zelených pásoch popri cestách.

Na Svätoplukovej ulici pribudne 13 jarabín /Sorbus intermedia/, 13 hlohov /Crataegus leovigata Pauls Scarlet/, 6 jaseňov /Fraxinus ornus/ a 5 hrabov /Carpinus betulus Fastigiata/.

Výsadba verejnej zelene je spolufinancovaná z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy 2021 – výzvy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka.

Naše mesto získalo z BSK na výsadbu zelene 6000 €.

Galéria obrázkov k článku