Videopríhovor primátora Dušana Badinského k výskytu koronavírusu v Senci
8. 3. 2020

89034140_679050622835834_5458371248113319936_o.jpg

 

Na Mestskom úrade v Senci zasadol krízový štáb k informácii o výskyte koronavírusu COVID-19 v Senci. 

Primátor Dušan Badinský bol informovaný o výskyte koronavírusu u občana Mesta Senec, čo potvrdil Úrad verejného zdravotníctva SR 8.3.2020 o 18:30. Krízový štáb Mesta Senec zasadol o 19:15 a po skončení zasadnutia primátor prostredníctvom videopríhovoru podal verejnosti nasledovné informácie:

  • Výskyt koronavírusu u ženy s trvalým pobytom v Senci potvrdil aj regionálny hygienik, ktorý však uviedol, že infikovaná žena býva trvale v Bratislave.  
  • Krízový štáb rozhodol o zatvorení škôl a škôlok formou udelenia mimoriadneho voľna na dva dni. Počas týchto dní bude vyhodnocovaná situácia a vedenie mesta rozhodne o ďalšom postupe.
  • Zároveň bolo rozhodnuté aj o uzatvorení Domu sociálnych služieb pre verejnosť do 13.3.2020.

Primátor Dušan Badinský zvolá opäť krízový štáb 9.3.2020 a stretne sa s krízovým štábom BSK aj s prednostom OÚ PhDr. Martinom Dobošom.

Primátor žiada občanov Mesta Senec, aby dôsledne dodržiavali pokyny štátnych inštitúcií, ktoré sú zverejňované prostredníctvom médií.

Videopríhovor primátora Dušana Badinského o záveroch rokovania nájdete nižšie v časti Súbory/Prílohy.

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy