Výsledok komunálnych volieb 2022 v meste Senec
30. 10. 2022

volby2022

Mestská volebná komisia v Senci

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

volieb poslancov mestského zastupiteľstva  a volieb primátora mesta

Mestská volebná komisia v Senci podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  u v e r e j ň u j e  výsledky volieb poslancov mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta, ktoré sa konali

29. októbra 2022.

  1. Do mestského zastupiteľstva v Senci boli zvolení:

Meno, priezvisko, politická strana:

1. Pavol Kvál, Ing., nezávislý kandidát

2. Róbert Podolský, Ing., nezávislý kandidát

3. Eduard Kubala, nezávislý kandidát

4. Ľuboš Várady, nezávislý kandidát

5. Gabriella Németh, PhDr., SZÖVETSÉG – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA – Maďari, Národnosti, Regióny

6. Rudolf Galambos, Mgr., SZÖVETSÉG – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA – Maďari, Národnosti, Regióny

7. Janka Turanská, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

8. David Tengeri, Ing., nezávislý kandidát

9. Kristína Harvanová Černayová, Mgr., nezávislý kandidát

10. Juraj Gubáni, Ing., nezávislý kandidát

11. Rudolf Bittner, Ing., nezávislý kandidát

12. Iveta Barková, Mgr. Progresívne Slovensko

13. Gyula Bárdos, Mgr., SZÖVETSÉG – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók / ALIANCIA – Maďari, Národnosti, Regióny

14. Tomáš Mókoš, PhDr., Mgr., nezávislý kandidát

15. Richard Pauer, Ing. arch., nezávislý kandidát

16. Peter Príbelský, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie

17. Monika Macháčková, nezávislý kandidát

18. Peter Kmeť, Progresívne Slovensko

19. Mária Hudáková, Ing., STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

20. Ján Pullman, Ing., Progresívne Slovensko

21. Andrea Šlosárová, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

 

  1. Za primátora mesta Senec bol zvolený:

Meno, priezvisko, politická strana:

Pavol Kvál Ing., nezávislý kandidát

 

V Senci

Dátum: 30.10.2022

 

                                                                                              Predsedu volebnej komisie v.r.

 


 

 

Galéria obrázkov k článku