XXIX. ročníka Behu zdravia
26.9.2018

1 (37).JPG

 

Dňa 26.9.2018 sa uskutočnil XXIX. ročník Behu zdravia za účasti 11 škôl zo Senca, seneckého okresu a dve družobné základné školy z Moravy – ZŠ Hudcova Brno, ZŠ Žďárec. Beh zdravia slávnostne zahájil Mgr. Anton Kubliniak z útvaru školstva a športu Mestského úradu Senec. Veľa športových úspechov zaprial žiakom člen komisie športu pri MsZ pán PhDr. Tomáš Mókoš a pani zástupkyňa ZŠ Mlynská  Mgr. Michaela Dlábiková. Krásne slnečné jesenné počasie, výbornú súťažnú atmosféru ocenili i hostia – riaditelia  základných škôl  ZŠ Žďárec pán Dalibor Kolář, ZŠ Hudcova Brno –pán Jakub Cimala a ZŠ J. G. Tajovského pán Ladislav Káša.

Beh zdravia každoročne už 29 rokov organizuje ZŠ Mlynská, keď túto tradíciu s myšlienkou zapojiť do akcie čo najviac škôl a žiakov založil pán Mgr. Vladimír Chríbik. Tohto roku sa zapojilo 295 žiakov. Okrem umiestnení v jednotlivých kategóriách sa súťažilo aj o Putovný pohár. Najlepšie tri školy získal poháre a Putovný pohár získala tohto roku ZŠ Tajovského Senec.

Výsledky - Beh Zdravia - 26.9.2018

Chlapci:

Ročník narodenia 2003:

1. Samuel Hrnčíř  – ZŠ Mlynská Senec

2. Richard Tóth – ZŠ Tajovského Senec

3. Samuel Pásztor – ZŠ Tajovského Senec

Ročník narodenia 2004:

1. Svätoslav Bollo – Gymnázium A.Bernoláka Senec

2. Ivan Pomšahár  – ZŠ Mlynská Senec

3. Michal Kovács  – ZŠ Mlynská Senec

Ročník narodenia 2005:

1. Karol Varga  – ZŠ Blatné

2. Samuel Sikorjak  – ZŠ Tajovského Senec

3. Matej Fukas  – ZŠ Blatné

Ročník narodenia 2006:

1. Tomáš Zajac  – ZŠ A.M.Szencziho Senec

2. Hugo Gabalec – ZŠ Blatné

3. Jakub Tondra – ZŠ Tajovského Senec

Ročník narodenia 2007:

1. Michal Krajčík –  Súkromná ZŠ Kysucká Senec

2. Hugo Čarský  – Gymnázium A.Bernoláka Senec

3. Adam Franek – ZŠ Mlynská Senec

Ročník narodenia 2008:

1. Lukáš Šalkovič – ZŠ Blatné

2. Jakov Terenkov  – ZŠ Tajovského Senec

3. Oliver Pomšahár – SZŠ Kysucká Senec

Ročník narodenia 2009:

1. Martin Strapáč – ZŠ Tajovského Senec

2. Peter Iuhanayk – ZŠ Blatné

3. Samuel Žiak – ZŠ Tajovského Senec

Ročník narodenia 2010:

1. Oliver Gábor – Súkromná ZŠ Senec

2. Richard Dubrovčák  – Nová Dedinka

3. Liam Kormančík – Súkromná  ZŠ Senec

 

Dievčatá :

Ročník narodenia 2003:

1. Nina Kválová  – ZŠ Mlynská  Senec

2. Eva Mikocziová  – ZŠ Mlynská Senec

3. Ema Macková  –  ZŠ Tajovského Senec

Ročník narodenia 2004:

1. Radka Smejkalová  – ZŠ Hudcova Brno

2. Nina Jasenická  - ZŠ Tajovského Senec

3. Silvia Mokošová  – ZŠ Tajovského Senec

Ročník narodenia 2005:

1. Alžbeta Jagelská – ZŠ Hudcová Brno

2. Sára Osvaldová – ZŠ Blatné

3. Aneta Šubertová – ZŠ Žďárec

Ročník narodenia 2006:

1. Ela Žigová – Gymnázium A.Bernoláka Senec

2. Mária Nezhodová –  ZŠ Blatné

3. Ema Kobolková  – ZŠ Tajovského Senec

Ročník narodenia 2007:

1. Klára Rozkošná  –  ZŠ Hudcová Brno

2. Tinka Pumprlová  – ZŠ Hudcová Brno

3. Sofia Juchová   – ZŠ Mlynská Senec

Ročník narodenia 2008:

1. Isabel Krišková  – ZŠ Mlynská Senec

2. Mia Algayer  – ZŠ A.M. Szencziho Senec

3. Tamara Tringelová – ZŠ Tajovského Senec

Ročník narodenia 2009:

1. Michaela Ondrušková – ZŠ Kráľová pri Senci

2. Hanka Rusnáková – ZŠ Mlynská Senec

3. Laura Lančaričová  – ZŠ Blatné

Ročník narodenia 2010:

1. Alžbeta Ondrišová – Čataj

2. Simona Klčová – ZŠ Mlynská Senec

3. Nela Gábrišková  – ZŠ Nová Dedinka

Galéria obrázkov k článku