Začne sa rekonštrukcia Hečkovej ulice
15. 8. 2019

IMG_8907.JPG

 

Dnes bolo odovzdané stavenisko na Hečkovej ulici, kde sa začnú práce na rekonštrukcii starých plynových rozvodov. Následne môže mesto začať realizovať projekt úpravy Hečkovej ulice, ktorým vznikne cyklochodník, nové parkovacie miesta a skrášli sa zeleň.
Ďakujeme vedúcemu oddelenia výstavby Karolovi Czéremu, ktorý intenzívne komunikoval s SPP a rozvrhol všetky dôležité kroky tak, aby najprv prebehla plynová rozkopávka a potom sa mohli začať práce na zveľadení tejto ulice.
Rekonštrukcia plynovodu bude prebiehať do 30. septembra na Hečkovej a Fučíkovej ulici. Počas prác bude musieť byť prerušená distribúcia zemného plynu, maximálne však na 24 hodín. Jednotliví odberatelia zemného plynu budú včas informovaní o konkrétnych termínoch odstávok podľa postupu rekonštrukcie.

Galéria obrázkov k článku