Zapojte sa do tvorby Komunitného plánu - dotazník
17. 6. 2019

Dôležitý oznam

 

Mesto Senec v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta na roky 2020 - 2025. Ide o strategický dokument, ktorý určuje ciele a priority v sociálnej oblasti i opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť stratégiu riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. Podkladom pre jeho spracovanie je aj dotazník, ktorý mapuje  sociálne potreby občanov.  Prosíme občanov, aby venovali pár minút vyplneniu dotazníka, ktorý bol prílohou mestských novín Senčan.

Dotazník je možné vyplniť  do 30. 6. 2019 nasledovnými spôsobmi:

  • stiahnutie prílohy dotazníka z webovej stránky mesta, jeho vyplnenie a zaslanie na e-mailovú adresu: komunitnyplan@senec.sk
  • stiahnutie prílohy dotazníka z webovej stránky mesta, vytlačenie dotazníka, jeho vyplnenie a doručenie osobne na adresu:

- Mestský úrad - informátori, Mierové námestie 8, Senec

- Mestský úrad – útvar sociálnych služieb mesta, Pribinova 15, Senec

- Stredisko sociálnych služieb mesta, Hviezdoslavova 55, Senec

  • prevzatie vytlačeného dotazníka na útvare sociálnych služieb mesta, jeho vyplnenie a následné odovzdanie.

Za  Vašu spoluprácu ďakujeme.

 

Galéria obrázkov k článku

Súbory / prílohy

Názov
dotazník