Žihadielko Senec 2019
7.2.2019

žihadielko formát A3.jpg

 

Mesto Senec sa rozhodlo podporiť snahu o získanie druhého ihriska Žihadielko pre Senec a vyhlásilo súťaž v záujme zvýšenia motivácie k hlasovaniu.

Súťaž sa skladá z dvoch častí:

1. Nakresliť akúkoĺvek postavičku zo Žihadielka. Prvý traja výhercovia z celej MŠ, z I. stupňa ZŠ a II. stupňa ZŠ  získajú listky do Aquaparku 1x detský+ 1x dospely (ako doprovod)

2. Aktívne hlasovať za Senec celá trieda + rodičia /mimoškolská aktivita/ - najviac hlasov v triede získa deň voľna so vstupom do Aquaparku /celá trieda + 4 dospelí (ako doprovod).

Galéria obrázkov k článku