Zlepšujeme sa v triedení – porovnanie z ohlásení
13.3.2019

Separovanie

 

Za rok 2017 sa v Senci vytriedilo iba 13% odpadu. Bolo to veľmi málo, čo skonštatoval aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Do konca prvého polroka 2018 sa v meste podarilo zvýšiť podiel separovaného odpadu na 16,06%. Dobrou správou je, že sa nám v meste podarilo zvýšiť mieru triedenia za rok 2018 na 20,63%. Od 1. marca bude teda mesto podľa nového zákona o odpadoch platiť namiesto uvažovaných 12€ menej, konkrétne 10€ za každú uloženú tonu odpadu na skládke. Stále je to ale dvojnásobný nárast v poplatku oproti minulému roku z 5,04 € za každú uloženú tonu odpadu na skládke.

Dobré správy ale priniesli výsledky z ukončeného mesiaca január 2019. Porovnaním oproti minulému roku, kedy bolo zmesového komunálneho odpadu 641,81 tony, sa v januári 2019 zneškodnilo na skládke odpadov len 521,37 tony. Nižšie množstvo zmesového odpadu ovplyvnilo aj ekonomický výsledok a na nákladoch za zneškodnenie a odvoz zmesového komunálneho odpadu (z čiernych zberných nádob) sa podarilo ušetriť viac ako 2 000€.

Ďakujeme pôvodcom odpadu za postupné prijímanie zmien a spoluprácu pri ich zavádzaní avšak stále máme rezervy a dokážeme vytriediť  viac odpadu, prípadne vieme jeho vzniku predchádzať. Každý obyvateľ mesta, ktorý zmení svoje správanie smerom k zvyšovaniu úrovne triedenia odpadu, šetrí svoje vlastné peniaze, peniaze mesta a hlavne svoje životné prostredie a planétu pre ďalšie generácie. Tak neváhajme, trieďme viac tak, aby sme v čo najvyššej možnej miere minimalizovali svoju ekologickú stopu!

V celkových údajoch uvedených v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018, sú v porovnaní s rokom 2017 nasledovné zaujímavé čísla:

Zmesový komunálny odpad –  rok 2017: 7 981,09 tony                  rok 2018: 7 762,61 tony

Biologicky rozložiteľný odpad – rok 2017: 1 049,64 tony                rok 2018: 1 359,99 tony

Kovy – rok 2017: 116,29 tony                                                                    rok 2018: 129,88 tony

Plasty – rok 2017: 123,18 tony                                                                  rok 2018: 114,53 tony

Šatstvo – rok 2017: 28,01 tony                                                                 rok 2018: 34,45 tony

Sklo – rok 2017: 168,05 tony                                                                      rok 2018: 180,38 tony

Papier – rok 2017: 131,71 tony                                                                 rok 2018: 382,76 tony

Nebezpečný odpad vyzbieraný za jarné a jesenné upratovanie: rok 2018 – 2,84 tony

 

Množstvo odpadu, ktoré skončilo na skládke odpadov:

Rok 2017: 11 005,06 tony                                                                            rok 2018: 8 510,39 tony

Množstvo odpadu, ktoré sa zhodnotilo, čiže neskončilo na skládke, ale sa ďalej po vytriedení recyklovalo:

Rok 2017: 1 644,63 tony                                                                              rok 2018: 2 212,90 tony

 

Ideme dobrým smerom.

 

Galéria obrázkov k článku