Žlté kontajnery slúžia na zber plastov – rešpektujme to!
30. 4. 2021

Aj toto sa našlo v triedenom plastovom odpade.JPG

 

Triediaca linka plastov spoločnosti AVE v Červenom Majeri prijíma 350 - 400 ton plastov mesačne. 65-70% tohto objemu je vytriediteľných, použiteľných na recykláciu. Zvyšok skončí v lisovacom kontajneri, odkiaľ putuje na energetické zhodnotenie. Nič z tohto odpadu nekončí na skládkach. Odvoz triedeného odpadu je pre obyvateľov miest a obcí bezplatný.

V rámci zberu separovaného odpadu je však najväčší problém práve s plastami. Najviac sme disciplinovaní pri separovanom zbere papiera a skla. Žiaľ, ľudia do žltých kontajnerov, určených na zber plastov, často dávajú iné typy odpadu. Napríklad komunálny odpad alebo aj zvyšky zo zabíjačiek, dokonca uhynuté zvieratá. Takto kontaminované plasty sú netriediteľné a v zmysle Zákona o odpadoch sú klasifikované ako zmesový komunálny odpad. Obec je povinná sa o takýto odpad postarať, to znamená, že zaň musí zaplatiť.

Ak zvozové vozidlo privezie plasty kontaminované vyšším objemom nečistôt ako 50%, tak je celý objem považovaný za zmesový komunálny odpad, ktorého uloženie je spoplatnené v rámci reklamácie uplatnenej voči obci. Po zavedení tohto účinného reklamačného systému dosiahla v marci vytriediteľnosť plastov rekordnú mieru 72%.

Na triediacej linke pracovníci oddelia komodity, ktoré sú recyklovateľné: číre a farebné PET fľaše, obaly z drogérie, olejov, octov a podobne, nápojové kartóny (tetrapaky), hliníkové a oceľové plechovky, konzervy, číre a farebné komunálne fólie.

Komunálny odpad v žiadnom prípade nepatrí do žltých kontajnerov, pretože znehodnocuje celý obsah kontajnera. Do týchto kontajnerov taktiež nepatria nadrozmerné predmety, ako kancelárske stoličky, palivové nádrže z áut, detské plastové domčeky a podobne. Do žltého kontajnera by sa nemali dostať ani papierové kartóny a tzv. tvrdé plasty, s ktorými si však triediaca linka poradí.

Správajme sa zodpovedne k zberu plastového odpadu, pretože šetrí naše peňaženky a prírodu, ktorú azda najviac zaťažuje práve plastový odpad.

Galéria obrázkov k článku