Zmena organizácie dopravy križovatky ciest I/62 a III/1042 - odbočka na Tureň
12. 7. 2019

1 (2).jpg

 

Mesto Senec v spolupráci s investorom DOAS, a.s. zabezpečilo zmenu organizácie dopravy a úpravu predmetnej križovatky v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a navýšenia jej kapacitnej priepustnosti.

Zmena spočíva v zrealizovaní samostatného odbočovacieho pruhu vľavo (v smere Sládkovičovo – Tureň) na ceste I/62, samostatného pripájacieho pruhu (v smere Tureň – Bratislava) na ceste I/62 a samostatného pruhu na odbočenie vpravo (v smere Tureň - Sládkovičovo) na ceste III/1042.

Zmena organizácie dopravy a výmena dopravného značenia bude postupne realizovaná spoločnosťou Doprastav, a.s. vo viacerých etapách pri čiastočnej uzávierke ciest I/62 a III/1042. Obe cesty a križovatka budú počas prác plne prejazdné, ale z bezpečnostných dôvodov zníženou rýchlosťou.

Pred realizáciou nového vodorovného dopravného značenia dôjde k výmene obrusnej vrstvy križovatky v celom upravovanom úseku.

Práce sa začnú 15. júla 2019 a ich predpokladané ukončenie je do 31.8.2019.

Na doplnenie informácie o zmene v organizácii dopravy križovatky uvádzame, že pred samotnou realizáciou muselo Mesto Senec okrem zabezpečenia investora vybaviť 20 rôznych stanovísk, povolení a rozhodnutí orgánov štátnej správy, správcov oboch ciest a dopravnej polície, čo stihlo v rekordne krátkom čase v priebehu mesiaca jún.

Pretože pre realizáciu takejto zmeny je z dôvodu poklesu premávky najvhodnejšia doba počas letných prázdnin, prosíme všetkých účastníkov cestnej premávky o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom cesty I/62 a III/1042.

Odmenou pre nás všetkých bude nová komfortná a najmä oveľa bezpečnejšia a priepustnejšia križovatka s novým povrchom a novým dopravným značením.

Galéria obrázkov k článku