Zmeny vo vyhradenom parkovaní
1. 7. 2021

PC_znacka_blog_3.png


V roku 2020 prišla do platnosti nová vyhláška ministerstva vnútra o dopravnom značení č. 30/2020 Z.z. Na základe tejto vyhlášky došlo k zrušeniu niektorých dopravných
značiek, pribudli nové resp. sa zmenil spôsob použitia dopravných značiek. Táto zmena sa dotkla aj označovania vyhradených parkovacích miest. Už sa nemôže
používať klasické biele P na modrom pozadí s nápisom RÉSERVÉ + dodatková tabuľa s EČV vozidla. Zvyčajne sa osádzali tak, že 1 stĺpik so značkou na 1 parkovacie
miesto.
V súčasnosti platí prechodné obdobie, kedy tieto staré označenia ešte platia. V zmysle vyhlášky od marca budúceho roka bude platné iba nové označenie a to
Zákaz zastavenia + dodatková tabuľa vyhradené parkovanie resp. vyhradené parkovanie od – do.
Mesto pripravuje zavedenie vyhradeného nočného státia, celodenného státia a zavedenie parkovacích kariet. Forma, v akej budú zmeny odsúhlasené a zavedené
do praxe, záleží aj od dotknutých orgánov a organizácií.
Vyhradené parkovacie miesta by mali byť zoskupené do blokov a vymedzené dopravným značením, vodorovné dopravné značenie vymedzujúce parkovací box
bude po dohode s dopravným inšpektorátom asi v inej farbe a označené číslom.
Vyhradené parkovacie miesta budú rozdelené do 2 kategórií a to: nočné vyhradené státie – t.z. užívateľ má právo užívať miesto ako vyhradené vo vyhradenom čase napr.
od 18:00 do 06:00 (samozrejme, parkovať môže aj počas dňa), pokiaľ cez deň odíde, môže na mieste zaparkovať hocikto. Takto by sa cez deň sprístupnili vyhradené parkovacie miesta. 24-hodinové vyhradené státie – t.z. vyhradené 24 hodín (takýchto miest bude menej a budú výrazne drahšie).
Ako mesto nás táto potreba výmeny dopravného značenia vyplývajúca z vyhlášky neteší, pretože značne ovplyvní mestský rozpočet nemalými nákladmi.
V sučasnej dobe prebieha pasport, čiže zameranie parkovacích miest v meste Senec a návrh značenia v súlade s vyhláškou č. 30/2020 Z.z. Vyhradené parkovacie miesta
vo vlastníctve mesta budú následne preznačené novým dopravným značením.
Povinnosť preznačenia podľa novej vyhlášky sa vzťahuje aj na majiteľov súkromných parkovísk.
 

Galéria obrázkov k článku