Zoznam lekárov na Poliklinike Senec Námestie 1. mája č. 6, Senec a ich aktuálne ordinačné hodiny
25. 3. 2020

poliklinika

Zoznam lekárov na Poliklinike Senec Námestie 1. mája č. 6, Senec a ich aktuálne ordinačné hodiny počas núdzového stavu v zdravotníctve.

Prízemie:
Časť pediatria
Vstup C


MUDr. Andrea Hervayová - detský lekár
Kontakt: . 0903 418 024
Ambulantné hodiny:
Pondelok:    7,00 - 12,00 h. ambulancia;  12,00 - 13,00 h objednané prevencie; 14,00 - 15,00 h návštevy po dohovore,
Utorok:     7,00 - 11,00 h. ambulancia , 11,00 - 12,00 objednané prevencie, 12,30 - 14,00 h  návštevy po dohovore;
Streda:     7,00 - 11,00 h ambulancia; 11,00 - 14,00 prevencie na objednanie;
Štvrtok:    9,00 - 11,00 h návštevy po dohovore, 11,00 - 12,00 h. novorodenci na objednanie, 12,00 - 16,00 h ambulancia;
Piatok:    7,00 - 11,00 h ambulancia; 11,00 - 12,00 h novorodenci na objednanie,
12,00 - 14,00 h návštevy po dohovore.

MUDr. Stanislava Hargašová - detský lekár
Kontakt: 0910 252 888,
Ambulantné hodiny:
Pondelok:    7,00 - 8,00 h odbery, výtery objednaní pacienti, 8,00 - 12,00 h akútne chorí pacienti; 12,00 - 15,00 h poradňa a prevencia detí do 3 rokov;
Utorok:    10,00 - 11,00 h návštevy novorodenci; 11,00 - 12,00 h prevencia predškoláci;
12,00 - 16,00 h akútne chorí pacienti;
Streda:    7,00 - 8,00 h odbery a výtery objednaní pacienti; 11,00 - 14,00 h poradňa a prevencia detí do 3 rokov;
Štvrtok:     7,00 - 8,00 h prevencia školáci; 8,00 - 12,00 h akútne chorí pacienti;
12,00 - 14,00 h prevencia predškoláci;
Piatok:     7,00 - 8,00 h odbery, výtery, objednaní pacienti; 8,00 - 12,00 h akútne chorí pacienti; 12,00 - 14,00 h prevencia školáci.

Vstup B

MUDr. František Varga - detský lekár

Kontakt: 02/45928295
Ambulantné hodiny:
Pondelok:    7,00 do 12,00 h ambulancia; 12,30 - 14,00 h ŠZS; 14,00 - 15,30 h administratíva;
Utorok:    7,00 - 12.00 h ambulancia, 12,30 - 14,30 h detská poradňa;
Streda:    12,00 - 17,00 h ambulancia
Štvrtok:    7,00 - 12,00 h ambulancia; 12,30 - 14,30 h. školská zdravotná starostlivosť ( ďalej  len ŠZS); 14.30 - 15,30 h administratíva;
Piatok:    7,00 - 12,00 h ambulancia; 12,30 - 15,30 h administratíva

MUDr. Danka Grambličková - detský lekár
Kontakt: 0948 056 144
Ambulantné hodiny:
Pondelok:     9,30 - 13,00 prevencia dorast; 13,00 - 16,30 h ambulancia;
Utorok:    7,00 - 8,00 h odbery, výtery; 8,00 - 11,00 h ambulancia; 11,00 - 15,00 h  ŠZS, Streda:     9,00 - 12,00 h poradňa, 13,00 - 15,30 h ambulancia,
Štvrtok:    7,00 - 8,00 h odbery, 8,00 - 12,00 h ambulancia; 12,00 - 15,00 h kúpele a predoperačné;
Piatok:    7,00 - 8,00 h. odbery, 8,00 - 11,00 h. ambulancia

Vstup A
prízemie

MUDr. František Jurča - čelustný ortopéd

Kontakt: 0911 308 271; 02/4592 3145
Z dôvodu pandémie COVID-19 sa do odvolania neordinuje

MUDr. František Jurča ml. – stomatológ
Kontakt: 0911 308 271, 02/4592 3145
Ambulantné hodiny:
Po. – Štvr.: 8,00 - 11,00 h. stomatológia .

MUDr. Pavol Šilhár - pľúcny lekár
Kontakt: 02/4592 5554
Ambulantné hodiny:
Pondelok:     7,30 - 13,00 h.
Utorok:     7,30 - 15,30 h.
Streda:     7.30 – 13.00 h.
Štvrtok:    9,00 - 15,30 h.
Piatok:    len na objednávku.

PaedDr. Silvia Kotulová  -  logopéd
Kontakt:  0905 970 033
Z dôvodu pandémie COVID-19 do odvolania neordinuje.

Zubné rtg.
Kontakt: 0911 848 161
Z dôvodu pandémie COVID-19 do odvolania nesnímkujú

1. poschodie:
MUDr.  Zbyněk Růžička  - stomatológ

Kontakt: 02/45928284, 0907 123 220, 0905 413 706
Ambulantné hodiny:
Pondelok:    13.00 - 18,00 h.
Utorok:     13.00 - 18.00 h
Streda:      9,00 - 13,00 h
Štvrtok:       9,00 - 16,00 h
Piatok:    neordinuje
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 je zrušený bežný režim ambulancie. Protetické práce a opravy budú realizované na základe telefonického dohovoru s lekárom či sestrou. Podobne aj bolestivé  neodkladné prípady. 

MUDr. Harbuz Ghenadie  – stomatológ
Kontakt: 02/4592 8293
Ambulantné hodiny:
Pon. – Pia.:     7,30 - 15,00 h.
  7.30 –   8.30 h        preventívne prehliadky; akútne prípady
  8.30 – 12.00 h        objednaní pacienti
12.00 – 13.00 h        obedná prestávka
13.00 – 14.00 h         objednaní pacienti
14.00 – 15.30 h         administratívna práca   

MUDr. Sandro Gregor – ortopéd
Kontakt: 0904 600 909; 0911 894 873
Vzhľadom ku vzniknutej mimoriadnej situácii – pandémii COVE-19 ambulancia neordinuje do odvolania

MUDr. Juraj Vlnieška – diabetológ
Kontakt:  02/4592 2307
Ambulantné hodiny:
Po. – Štvr.:    6,30 - 8,00 h. odbery; 8,00 - 15,00 h. ambulancia;
Piatok:     8,00 - 12,00 h. ambulancia

MUDr. Miroslav Babiak – všeobecná ambulancia pre dospelých
Kontakt: 02/4592 8285
Ambulantné hodiny:
Pondelok:    11,00 - 12,00 h. predpis liekov, 12,00 - 17,00 h. ambulancia;
Ut. – Pi.:      7,00 - 12,00 ambulancia ; 12.00 - 13,00 predpis liekov;

MUDr. Lucia Hajková - internistka
Kontakt: 0915 350 665
Pondelok:    6.30 – 8.30 h. odbery; 7.30 – 13.00 h. ambulancia
Utorok:    6.30 – 8.30 h. odbery; 7.30 – 13.00 h. ambulancia
Streda:    6.30 – 8.30 h. odbery; 7.30 – 13.00 h. ambulancia
Štvrtok:    7.30 -13.00 h. endoskopia
Piatok:     6,30 - 8,30 h. odbery;  7,30 - 13,00 h. ambulancia

MUDr. Ľubica Michalková – interná a nefrologická ambulancia
Nefrologická ambulancia:
Po.-Ut.-Str.-Štv.:    6,00 –   7,30 h        odbery
            7,30 – 13,00 h        nefrologická ambulancia
Pi.:            6,00 –  7,30 h        odbery
            7,30 – 12,00 h        nefrologická ambulancia

Interná ambulancia:
Po.-Ut.-Str.-Štv.:     6,00 –   7,30 h        odbery
            7,30 – 13,00 h        interná ambulancia
Pi.:            6,00 –   7,30 h        odbery
            7,30 – 12,00 h        interná ambulancia
EKG od 9,00 h

Oddelenie klinickej biochémie
Kontakt: 02/20829445, 0915 851 148
Pracovisko je k dispozícii:
Po. – Pi.:     7,00 - 15,30 h.

2. poschodie
MUDr. Alena Slobodová RTG pracovisko

Kontakt: 02/4592 5554
Ordinačné hodiny pre RTG:
Po. – Pi.: 7,15 – 13,30 h.  
Ordinačné hodiny pre sonografiu (USG/UZV):
Po.:     10,30 – 13,00 h                              
Str.:       8,00 -  13,00 h
Štv.:       9,00 – 13,00 h
Pi.:    11,00 – 13,30 h

MUDr. Deana Sninčáková – dermatovenerológ
Kontakt: 02/4592 8337
Ambulantné hodiny:
Pondelok:    8,00 - 12,00 h
Utorok:    8.00 – 11,00 h
Streda:     neordinuje
Štvrtok:    8.00 – 11,00 h.
Piatok:     8,00 - 11,00 h.
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 ambulancia do odvolania neordinuje. (po telefonickom dohovore a zaslaní fotky iba akútny závažný alergický stav /opuch pier, očí, jazyka, náhly vznik vyrážok rozširujúci sa na celé telo) kontaktovať na tel. č. 02/45928337; deadermsenec@gmail.com;

MUDr. Ľuba Szikhartová – všeobecná ambulancia pre dospelých
Kontakt: 02/4592 8288
Ambulantné hodiny:
Po.:    11,00 – 17,00 h
Ut.:    7,00 – 13,00 h
Str.:    7,00 – 13,00 h
Štv.:    7,00 – 13,00 h
Pi.:    7,00 – 13,00 h
Z dôvodu pandémie COVID-19 sú do odvolania skrátené  ordinačné  hodiny ambulancie do 12,00 h

MUDr. Böhm – očný lekár
Kontakt: 02/38106808
Ordinačné hodiny:
Po. – Pi.:     7,30 – 12,00  13,00 - 15.00 h.
Pozn.: je nutné sa vopred objednať!

MUDr. Michal Masaryk - obvodný lekár
Kontakt: 02/45928339
Ambulantné hodiny:
Po.-Ut.-Str.-Pi.:     8,00 - 12,00 h skrátené ordinačné dni v dôsledku mimoriadnej situácie
Štvrtok:              12,00 - 16,00 h

MUDr. Renata Königová – praktický  lekár
Kontakt: 02/45928338
Po.-Ut.-Str.-Pi.:    7,00 - 12,00 h skrátené ordinačné dni v dôsledku mimoriadnej situácie;
Štvrtok:              11,00 - 16,00 h

MUDr. Jozef König - ušno-nosno-krčná ambulancia (ORL)
Kontakt:  0910 221 252,
Poznámka: tohto času NEORDINUJE
Zastupuje MUDr. Balejíková , Vajanského 66, Modra v čase 7,30 - 10.00 h.

MUDr. Ivona Szabóova - ušno-nosno-krčná ambulancia
Poznámka: tohto času NEORDINUJE
Zastupuje MUDr. Balejíková , Vajanského 66, Modra; v čase  7,30 - 10.00 h.

MUDr. Slavomír Jaďuď – chirurg
Kontakt:  02/45928289
Po.-Ut.-Štv.-Pi.: skrátená ordinačná doba v dôsledku mimoriadnej situácie  8,00 do 12,00
Streda: NEORDINUJE
 

Galéria obrázkov k článku