Župná škola pre teba - prezentácia stredných škôl v Senci
10. 10. 2019

DSC_0064.JPG

 

Župné školy sa prezentovali 10. októbra 2019, po Bratislave a Pezinku, v Senci. Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec hostila od 9:00 do 17:00 burzu stredných škôl pod názvom Župná škola pre teba. Predstavilo sa 36 stredných odborných škôl a Gymnázium A. M. Bernoláka Senec. Prítomným sa prihovoril predseda BSK Juraj Droba a predstavil publikáciu „Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!“, ktorá obsahuje cenné informácie o 54 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Prítomný bol aj predseda Komisie školstva, športu a mládeže Zastupiteľstva BSK Juraj Jánošík. V mene školy vítala hostí riaditeľka SOŠ AaP Kysucká 14, Senec Ľubomíra Hrubanová, medzi nimi aj viceprimátora mesta Senec Juraja Gubániho.

Galéria obrázkov k článku