Aktuality

Basketbalová MIKROliga v Senci – 6.kolo 12.3.2017

5. 4. 2017 12:41

Basketbalová MIKROliga v Senci – 6.kolo 12.3.2017

Nedeľa 12.3.2017 bola pre najmenších basketbalistov z Gabka  Senec dlho očakávaná. V telocvični  základnej školy Mlynská v Senci sa uskutočnilo 6. kolo prebiehajúcej MIKROligy 2016/2017. Naši basketbalisti hostili svojich rovesníkov z Galanty a Serede. Hralo ... Viac >

Týždeň slovenských knižníc sa páčil aj žiakom seneckých škôl

5. 4. 2017 12:33

Týždeň slovenských knižníc sa páčil aj žiakom seneckých škôl

Mestská knižnica v Senci sa tiež zapojila do Týždňa slovenských knižníc, ktoré sa práve v marci - mesiaci knihy venujú motovácii detí k čítaniu. Každý deň v týždni od 13. do 17. marca sa podarilo pripraviť besedy s autormi kníh pre deti, ktorí deťom čítali zo svojich diel. Deti sa ich mohli vš... Viac >

LABYRINT JazzSession

5. 4. 2017 12:30

LABYRINT JazzSession

Druhá marcová streda v MsKS LABYRINT patrila jazzovej hudbe. I keď tá má už svoj vek, vďaka interpretom bol tento večer sviežim hudobným zážitkom. Taký bol zámer, a veru, podarilo sa ho naplniť. Bol to do istej miery experiment, v sále boli stolíky, kresielka, barové stoly, no i štandardné “ko... Viac >

Kde bolo tam bolo/je; Slniečko a Slniečka – dve výstavy, jeden priestor

5. 4. 2017 11:58

Kde bolo tam bolo/je; Slniečko a Slniečka – dve výstavy, jeden priestor

Výstavy sú v MsKS Senec Labyrint každomesačnou „samozrejmosťou“. Každú z nich vítame do života  vernisážou, no tá marcová je svojím spôsobom netradičná. Zdá sa, že takou aj zostane. Marcová výstava totiž súvisí s knižnou tvorbou a teda tematicky zapadá do konceptu „Marec – mesiac knihy“. ... Viac >

Mesto ocenilo seneckých pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

31. 3. 2017 22:22

Mesto ocenilo seneckých pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

  OCENENÍ UČITELIA: MŠ Fándlyho 2 – Eva Rodná, Stanislava Tužinská MŠ Kollárova – Jana Hrubjáková MŠ Košická – PaedDr. Sidonia Dolezsálová MŠ s VJM A. M. Szencziho – Zuzana Kissová SMŠ Svätý Martin – Eva Hurtová ZŠ Tajovského – Anna Legindiová, PaedDr. Mária Kyliáno... Viac >

Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu

28. 3. 2017 14:35

Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu

Bratislavksý samosprávny kraj Od pondelka 20. marca bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať územný plán župy. Dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ bude od pondelka na elektronickej úradnej tabuli ale k nahliadnutiu aj na Úrade BSK. „Úze... Viac >

Aby sa nezabudlo... SOŠ, Senec na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim

28. 3. 2017 14:18

Aby sa nezabudlo... SOŠ, Senec na exkurzii v koncentračnom tábore Osvienčim

Článok študentky SOŠ Senec Navštíviť miesto najväčšej masovej vraždy v ľudských dejinách si vyžaduje veľkú dávku odvahy. Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec dostala od Bratislavského samosprávneho kraja ponuku na exkurziu do bývalého koncentračného tábora v Osvienčime. V pondelok 27. ... Viac >

Historické fotografie - deportácie

28. 3. 2017 14:15

Historické fotografie - deportácie

Deportácie zo Senca Deportácie Židov zo Senca do Bodóháza (dnešná časť Kráľovej pri Senci) zo dňa 10. mája 1944. Na zadnej strane fotky dobové poznámky zrejme samotného fotografa. Do tohto zberného tábora sústreďovali Židov zo Senca, ale z celého okolia, odkiaľ ich potom odtransportovali (... Viac >

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravil besedu o SNP

28. 3. 2017 14:09

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravil besedu o SNP

Nezabúdajme na históriu Úspešná beseda o fašizme, o ktorej sme v Mestských novinách Senčan už písali, inšpirovala organizátorov k tomu, aby pripravili ďalšiu, tento raz o Slovenskom národnom povstaní. 2. marca sa v triede ZŠ Tajovského konala beseda s prednáškou a následnou diskusiou pod... Viac >

Obnova veže farského kostola a zbierka

28. 3. 2017 14:05

Obnova veže farského kostola a zbierka

Senecká farnosť začala dlhšie plánovanú obnovu veže farského kostola postavením lešenia a následnými umelecko–remeselnými prácami, pretože stav omietky aj drevených konštrukcií už bol havarijný. Na rekonštrukciu prispel Bratislavský samosprávny kraj sumou dvadsaťťisíc eur. V priebehu marca doš... Viac >