Aktuality

Matúš Maťátko: Mladý talentovaný umelec na besede v seneckom Labyrinte

11.3.2019 14:46

Matúš Maťátko: Mladý talentovaný umelec na besede v seneckom Labyrinte

  „V zahraničí majú síce umelci ľahší štart, ale lepšie podmienky z vás nespravia kvalitnejšieho umelca,“ myslí si mladý výtvarník. Matúš Maťátko navštívil Senec a podelil sa s návštevníkmi besedy o skúsenosti, sny i podstatu výtvarnej tvorby. Práve tú môžu návštev... Viac >

Svety neviditeľné - žiaci Gabriela Wagnera v Labyrinte

11.3.2019 14:23

Svety neviditeľné - žiaci Gabriela Wagnera v Labyrinte

  „SVETY NEVIDITEĽNÉ“ je špecifická výstava, ktorá svojím charakterom stvárňuje svety a priestory, ktoré sú ľudskému oku neviditeľné. Amatérski výtvarníci pod vedením Gabriela Wagnera sa učia maľovať technikou olejomaľby. Spoznávajú a preciťujú samých seba a v stave uvoľneni... Viac >

POZVÁNKA na slávnostné odovzdávanie cien Športovec roka mesta Senec za rok 2018

7.3.2019 12:02

POZVÁNKA na slávnostné odovzdávanie cien Športovec roka mesta Senec za rok 2018

  Touto cestou pozývame fanúšikov seneckého športu a seneckých športovcov na slávnostné odovzdávanie cien Športovec roka mesta Senec za rok 2018, ktoré sa uskutoční 13.3.2019 v  streduo 17,00 v kinosále MSKS Senec link na podujatie: https://www.facebook.com/eve... Viac >

Týždeň slovenských knižníc v Senci

7.3.2019 9:03

Týždeň slovenských knižníc v Senci

  Počas týždňa slovenských knižníc, ktorý sa organizuje každý rok, zavítala do Senca aj spisovateľka Petra Nagyová Džerengová. S deťmi sa rozprávala o svojich knižkách, ktoré jej okrem slovenčiny vyšli aj v maďarčine a češtine. Niektoré z jej diel deti aj čítali. Keďže je mamou 4 detí... Viac >

Neboli vyvezené nezačipované kontajnery na BRKO a nevyseparovaný odpad

6.3.2019 13:08

Neboli vyvezené nezačipované kontajnery na BRKO a nevyseparovaný odpad

  Od 5. marca sa začal vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - BRKO. Zvozová spoločnosť informovala mesto, že niektorým obyvateľom BRKO nevyviezla, pretože - niektoré kontajnery neboli začipované - takíto obyvatelia mesta musia napísať na odpady@senec.sk a doriešiť za... Viac >

Od 5. marca sa začína vývoz BRKO

4.3.2019 14:59

Od 5. marca sa začína vývoz BRKO

  Od 5. marca sa začína vývoz biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Nezabudnite si vyložiť nádoby s BRKO! Viac >

Spaľovanie odpadu je podľa zákona neprípustné

4.3.2019 14:57

Spaľovanie odpadu je podľa zákona neprípustné

  Chráňme si našu prírodu. Jarné obdobie a s ním prichádzajúce otepľovanie je obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä v prírodnom prostredí. Záhradkári v tomto čase začínajú robiť prvé práce vo svojich záhradkách a vinohradoch. Odstraň... Viac >

Zvoz konárov 4.-7. marca - jarné upratovanie

4.3.2019 10:48

Zvoz konárov 4.-7. marca - jarné upratovanie

  Od 4. do 7. marca prebieha v meste Senec zvoz otiepok. Spred rodinných domov sa budú odvážať konáre zviazané do otiepok. Ďalší termín zvozu konárov bude 25.-28. marca 2019. Viac >

Mestská časť Bratislava-Rača - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

2.3.2019 15:54

Mestská časť Bratislava-Rača - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

  Mestská časť Bratislava-Rača vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy, jednej ZŠ s MŠ a dvoch MŠ. Podrobné informácie nájdete nižšie v prílohách. Viac >

Výročná členská schôdza seneckej ZO SZTP

2.3.2019 13:50

Výročná členská schôdza seneckej ZO SZTP

  Znie síce trochu formálne toto pomenovanie stretnutia členov seneckej ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých, ale jeho priebeh nezaprel, že sa konalo 1. marca na záver fašiangového obdobia. Výročnú členskú schôdzu otvoril program speváckeho zboru Heleny Oborníkovej. Predsední... Viac >