Aktuality

SOLAR Hvezdáreň Senec  oslavuje storočnicu Medzinárodnej astronomickej únie

12.1.2019 23:36

SOLAR Hvezdáreň Senec oslavuje storočnicu Medzinárodnej astronomickej únie

    Začala sa rok trvajúca oslava storočnice Medzinárodnej astronomickej únie (IAU), ktorá je oslavou storočia naplneného úžasnými astronomickými objavmi. Medzinárodná astronomická únia bola založená v roku 1919 v Bruseli za účelom koordinovania a rozširovania ... Viac >

Oddelenie daní bude mať aj 31.1.2019 stránkový deň

11.1.2019 10:51

Oddelenie daní bude mať aj 31.1.2019 stránkový deň

  Podľa zákona o miestnych daniach je posledným termínom na podanie daňových priznaní k dani z nehnuteľností 31. január. V roku 2019 je to štvrtok, ktorý je na Mestskom úrade v Senci zvyčajne nestránkovým dňom. Oddelenie daní mesta Senec však bude mať vo štvrt... Viac >

Chválime: Senčania odpratávajú chodníky, hoci to už nie je ich povinnosť

11.1.2019 9:52

Chválime: Senčania odpratávajú chodníky, hoci to už nie je ich povinnosť

  Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke priniesol zmenu aj v povinnosti čistenia chodníkov. O obecné chodníky sa už nemusia starať ľudia z priľahlých domov. Táto povinnosť prešla od mája minulého roku na vlastníkov alebo správcov chodníkov, čo príchodom zim... Viac >

Výzva ZSE

10.1.2019 9:52

Výzva ZSE

  Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava Správa energetických zariadení Bratislava VÝZVA Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z. z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmen... Viac >

Porucha v dodávke tepla z 9.1.2019 je odstránená

10.1.2019 8:49

Porucha v dodávke tepla z 9.1.2019 je odstránená

  Ako mesto informoval manažér CZT Miloš Valovič zo spoločnosti Veolia Energia Slovensko, 9. januára vo večerných hodinách bola zaznamenaná porucha na primárnom potrubí kotolne Sokolská na vetve „B“. Dochádzalo k úniku vody. Teplo sa nedodávalo do niektorých objektov na uliciach ... Viac >

Trojkráľový koncert s so speváckym zborom Chorus Angelicus

7.1.2019 8:26

Trojkráľový koncert s so speváckym zborom Chorus Angelicus

  6. januára 2019 sa konal Trojkráľový koncert, ktorý každý rok organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v Senci. Helenka Čajková uviedla oba spevácke zbory, ktoré spievali vianočné piesne publiku vo vianočne vyzdobenom evanjelickom kostole. Spevácky zbor pri MOMS v Senci spieval v ... Viac >

Trojkráľové kúpanie v Senci vstúpilo do svojho tretieho desaťročia

6.1.2019 22:43

Trojkráľové kúpanie v Senci vstúpilo do svojho tretieho desaťročia

  V roku 1999 vstúpilo prvých 18 otužilcov z klubu Ľadové medvede Bratislava do ľadových vôd Slnečných jazier. Na Slovensku za uplynulých dvadsaťjeden rokov vzrástol počet otužilcov na približne 2000, ktorí sú registrovaní v 60 občianskych združeniach. Počet účastníkov Trojk... Viac >

Návratka k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6.1.2019 10:34

Návratka k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návratku k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pre množstvový zber - rodinné domy, môžte vyplniť a zaslať aj online formulárom: http://navratka.senec.sk/ V prípade problémov s formulárom napíšte e-mail na webmaster@senec.sk. Viac >

Plocha na korčuľovanie pred MsKS je otvorená od 12:00 do 20:00 až do konca februára

3.1.2019 10:16

Plocha na korčuľovanie pred MsKS je otvorená od 12:00 do 20:00 až do konca februára

  Korčuliarska plocha, ktorá je verejnosti k dispozícii od decembra, je otvorená každý deň od 12:00 do 20:00 podľa počasia až do konca februára 2019. Viac >

Podporujeme striebornú ekonomiku – úspešné ukončenie vzdelávacích kurzov

2.1.2019 18:46

Podporujeme striebornú ekonomiku – úspešné ukončenie vzdelávacích kurzov

  Téma vzdelávania a získavania nových zručností v zrelom veku, súvisiaca s aktivizovaním seniorov v osobnej, pracovnej a spoločenskej rovine, je jednou z nosných tém súčasnosti. Od septembra do decembra 2018 prebiehalo v Senci, Pezinku a v ... Viac >