Aktuality

V roku Štefánika sme si na nášho velikána spomínali aj v Senci

28. 10. 2019 10:38

V roku Štefánika sme si na nášho velikána spomínali aj v Senci

  Na slávnostnej akadémii v roku Milana Rastislava Štefánika predniesol prednášku o živote tohto slovenského velikána PhDr. Anton Hrnko, historik, poslanec SNR a podpredseda SNS. Ženský spevácky zbor pri MO Matice slovenskej v Senci si Štefánika pripomenul výrokmi osobností a národným... Viac >

BLÍZKOSŤ - Vernisáž výstavy obrazov Aleny Wagnerovej

25. 10. 2019 10:34

BLÍZKOSŤ - Vernisáž výstavy obrazov Aleny Wagnerovej

  Vernisáž výstavy obrazov Aleny Wagnerovejpod názvom BLÍZKOSŤ sa uskutočnila 24. novembra 2019 večer v Antikvariáte s kaviarňou na Krátkej ulici. Hudobným hosťom bol Michal Balla, ktorý svojou hrou na saxofóne dotváral príjemnú atmosféru podujatia. Alena Wagnerová uviedla h... Viac >

Výberové konanie - pozícia Hlavného kontrolóra Mesta Senec

24. 10. 2019 22:10

Výberové konanie - pozícia Hlavného kontrolóra Mesta Senec

Mestské zastupteľstvo v Senci v súlade s § 18a  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v  znení   neskorších   predpisov   a   v  zmysle   uznesenia  Mestského zastupiteľstva v Senci  č.111/2019... Viac >

Koncert speváckych zborov

22. 10. 2019 8:50

Koncert speváckych zborov

  Obyvatelia  Suchej nad Parnou pripravili výnimočné podujatie - Koncert speváckych zborov v ich kostole svätého Michala. Zúčastnili sa na ňom štyri spevácke telesá, Moravu reprezentovali zbory z Ostravy a Orlovej, Slovensko reprezentovala Suchá nad Parnou a&n... Viac >

19. ročník Seneckého festivalu dychovej hudby

19. 10. 2019 20:56

19. ročník Seneckého festivalu dychovej hudby

  V sobotu 19. októbra 2019  patrilo popoludnie v kine MsKS dychovej hudbe. Sálou sa niesli staré známe, ale aj nové melódie v podaní dychoviek Senčanka, Grinavanka, Malačané a Bojané z Českej republiky. Program spestrilo vystúpenie Ing. Mariána Plavca s vlastnoruč... Viac >

Od 19.10.2019 do 8.11.2019 je časť Železničnej ulice uzatvorená pre vozidlá z dôvodu výmeny krytu vozovky.

19. 10. 2019 12:56

Od 19.10.2019 do 8.11.2019 je časť Železničnej ulice uzatvorená pre vozidlá z dôvodu výmeny krytu vozovky.

  Chodci majú prístup k stanici ŽSR po obojstranných chodníkoch tak ako doteraz. Vozidlá sa môžu priblížiť k stanici ŽSR cez areál Slnečných jazier juh. Dočasné zastávky SAD sú osadené v priestore Slnečných jazier juh. K výmene krytu vozovky dochádza z nasledovných dôvod... Viac >

Mesto Senec prispeje k rozvoju elektromobility

19. 10. 2019 10:21

Mesto Senec prispeje k rozvoju elektromobility

  Mesto Senec získalo ako asociovaný partner v rámci medzinárodného projektu  eGUTS (Elektrické, elektronické a zelené systémy mestskej dopravy) realizovaného  cez Interreg Danube Transnational Programme  elektrickú nabíjaciu stanicu, ktorá  je nainštalovaná aj s p... Viac >

Posedenie Jednoty dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

19. 10. 2019 9:00

Posedenie Jednoty dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším

  Jednota dôchodcov pôsobí v Senci od roku 1980. V rámci svojho pôsobenia združuje dôchodcov zo Senca a okolia. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším zorganizovali jej členovia príjemné posedenie s kultúrnym programom, v ktorom Helena Čajková zarecitovala básne a  detský fo... Viac >

Dočasné premiestnenie zastávok autobusov

18. 10. 2019 13:34

Dočasné premiestnenie zastávok autobusov

  Od 19.10.2019 (sobota) do odvolania z dôvodu stavebných prác v Senci na železničnej stanici bude dočasne  premiestnená autobusová zastávka  Senec, žel. st. do areálu parkoviska Slnečných jazier, kde budú umiestnené 3 nástupištia (ďalej N) rozdelené pre smery:... Viac >

Historický úspech Slovenska vo FootGolfe so seneckými hráčmi

16. 10. 2019 14:27

Historický úspech Slovenska vo FootGolfe so seneckými hráčmi

  Hoci FootGolf sa hrá na Slovensku na svetovej úrovni, je stále namieste si pripomenúť, o aký šport sa jedná, pretože sa u nás udomácnil len nedávno. Je to kombinácia futbalu a golfu. Kope sa futbalovou loptou č. 5 na 18 jamiek s priemerom 55cm a hrá sa podľa pravidiel golfu na golfo... Viac >