Aktuality

Klub dôchodcov oslávil október - mesiac úcty k starším

16. 10. 2019 13:31

Klub dôchodcov oslávil október - mesiac úcty k starším

  Členovia Klubu dôchodcov pri MsÚ sa v piatok 11. septembra stretli pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Spoločne zaspomínali na zosnulých členov klubu a zablahoželali jubilantom, ktorí oslávili okrúhle narodeniny. Za mesto sa im prihovoril viceprimátor Juraj Gubáni a predsedníčk... Viac >

Pozvánka na MsZ 23.10.2019 (streda) o 09:00 v Hoteli Senec

16. 10. 2019 8:35

Pozvánka na MsZ 23.10.2019 (streda) o 09:00 v Hoteli Senec

Primátor mesta Ing. Dušan Badinský Vás v zmysle § 13, ods. 4 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pozýva na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutoční dňa 23.10.2019 (streda) o 09:00 h v hoteli Senec  ... Viac >

Potápači z Piccardu Senec vo Vysokých Tatrách obhájili prvenstvo

14. 10. 2019 10:00

Potápači z Piccardu Senec vo Vysokých Tatrách obhájili prvenstvo

  Počas 26. ročníka ekologickej akcie čisté vody Vysokých Tatier a 34. ročníka Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý sa konal 10.-13. októbra 2019 v Podbanskom, sa po druhýkrát v histórii podujatia čistil aj zatopený kameňolom v popradskej K... Viac >

Župná škola pre teba - prezentácia stredných škôl v Senci

10. 10. 2019 13:32

Župná škola pre teba - prezentácia stredných škôl v Senci

  Župné školy sa prezentovali 10. októbra 2019, po Bratislave a Pezinku, v Senci. Stredná odborná škola automobilová a podnikania Senec hostila od 9:00 do 17:00 burzu stredných škôl pod názvom Župná škola pre teba. Predstavilo sa 36 stredných odborných škôl a Gymnázium A. M.... Viac >

Župná škola pre Teba

9. 10. 2019 13:09

Župná škola pre Teba

  Bratislavský samosprávny kraj opätovne pripravuje prezentáciu svojich stredných škôl. Počas Dňa župných škôl na SOŠ, Kysucká 14, Senec sa stretne na jednom mieste až 36 stredných škôl v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem informačných stánkov jednotlivých škôl bud... Viac >

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža si uctil seniorov

8. 10. 2019 20:46

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža si uctil seniorov

  Pri príležitosti mesiaca úcty k starším pozval Miestny spolok Slovenského Červeného kríža seniorov spolku na posedenie v jedálni ZŠ Tajovského, aby si uctil ich životný prínos pre spolok a celú spoločnosť. Predsedníčka Miestneho spolku SČK v Senci Anna Legindiová priv... Viac >

Zábavné čítanie s pánom Mrkvičkom

8. 10. 2019 14:17

Zábavné čítanie s pánom Mrkvičkom

  Tibor Hujdič, alias pán Mrkvička sa zastavil v Senci 8. októbra 2019. Zdržal sa celé doobedie v mestskej knižnici, kde za ním prišlo 40 predškolákov z MŠ Fándlyho, triedy 2.A, 2.B, 2.C, 2.D zo ZŠ Kysucká Senec a 24 detí z prímy Gymnázia A. Bernoláka. Cieľom pána Mrkvičku je... Viac >

Kanalizácia nie je odpadkový kôš

8. 10. 2019 11:06

Kanalizácia nie je odpadkový kôš

  Kanalizácia nie je odpadkový kôš   Vodu, ktorá bola akokoľvek použitá, považujeme za vodu odpadovú. Aby sa zavŕšil kolobeh vody v prírode, musí byť riadne vyčistená a následne vrátená späť do prírody. Odpadové vody z domácností alebo aj z priemyselných podnikov sú odvád... Viac >

Jablkové hodovanie - Hodovalo sa aj v daždi

8. 10. 2019 9:32

Jablkové hodovanie - Hodovalo sa aj v daždi

  Napriek nepriazni počasia bolo Jablkové hodovanie opäť skvelým začiatkom jesene v Senci. Konalo sa síce v interiéri Mestského kultúrneho strediska, Senčanov však neodradil ani dážď. Toto podujatie, ktoré organizuje Bratislavský samosprávny kraj vo viacerých mestách v okolí, rozbehol... Viac >

100 rokov klubového futbalu v Senci – vernisáž výstavy v Tureckom dome

7. 10. 2019 19:25

100 rokov klubového futbalu v Senci – vernisáž výstavy v Tureckom dome

  V Mestskom múzeu v Senci sa uskutočnila 3. októbra 2019 o 18.00 vernisáž výstavy „100 rokov klubového futbalu v Senci". Otvorenie výstavy bolo posledným podujatím v rámci osláv centenária. Výstavu otvoril primátor mesta Senec Dušan Badinský. Expozícia obsahuje fotografie, ... Viac >