Aktuality

Benefičný vianočný koncert zboru The Chamber Choir

21.12.2018 16:15

Benefičný vianočný koncert zboru The Chamber Choir

  16.12. 2018 sa v Labyrinte konal vianočný koncert speváckeho zboru The Chamber Choir pod dirigentskou taktovkou Moniky Lukáčovej, ktorá pôsobí v Súkromnej základnej umeleckej škole pani Renáty Madarászovej. Hosťami koncertu bol tenorista Mykola Erdyk s klavírnym d... Viac >

MHD v Senci nebude premávať 25.12.2018 a 1.1.2019

19.12.2018 12:15

MHD v Senci nebude premávať 25.12.2018 a 1.1.2019

  V súvislosti s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami oznamujeme cestujúcim, že spoje MHD nebudú premávať dňa 25. 12. 2018 a 1. 1. 2019. 31. 12. 2018, na Silvestra, bude iba obmedzenie vybraných spojov – č.2, 4, 8, 13, 18, 19 ,20,  21, 22 – ostatné spoje budú n... Viac >

Cestovný poriadok MHD Senec platný od 22.12.2018

19.12.2018 10:16

Cestovný poriadok MHD Senec platný od 22.12.2018

Cestovný poriadok MHD Senec platný od 22.12.2018 Viac >

Zmeny v systéme nakladania s odpadom v meste Senec od 1.1.2019

18.12.2018 12:48

Zmeny v systéme nakladania s odpadom v meste Senec od 1.1.2019

Vážení občania, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na výrazné zmeny v novo nastavenom systéme odpadového hospodárstva v našom meste, ktoré boli prijaté VZN č. 7/2018 na ostatnom MsZ dňa 6.12.2018 a zároveň s tým súvisiace aj následné zmeny, ktoré sa budú týkať budúcoročných popl... Viac >

Odvoz vianočných stromčekov

18.12.2018 12:38

Odvoz vianočných stromčekov

  Od 7. januára sa budú odvážať vianočné stromčeky od stojísk kontajnerov priebežne. Stačí stromčeky vyložiť k najbližšíemu stojisku kontajnerov. Viac >

Vianočný čas Radosti - koncert speváckeho zboru Radosť

18.12.2018 9:40

Vianočný čas Radosti - koncert speváckeho zboru Radosť

  Koncert speváckeho zboru Radosť v nedeľu 16. decembra v sále MsKS v Senci naozaj priniesol nádhernú atmosféru radosti vianočných sviatkov. Na javisku stáli rozžiarené vianočné stromčeky,  nad spievajúcimi deťmi sa vznášali dvaja krásni bieli anjeli oznamujúci radostnú zvesť sve... Viac >

Pozývame Vás na vianočné predstavenie v planetáriu

17.12.2018 20:36

Pozývame Vás na vianočné predstavenie v planetáriu

  Počas 4 dní Vám priblížime aktuálne dianie na oblohe a premietneme najnovší film, ktorého financovanie podporil Bratislavský samosprávny kraj z produkcie Hvezdárne a planetária v Brne: Úžasné planéty (CZ dabing). 27., 29. a 30. decembra od 18:00 – aktuálne na oblohe (SK... Viac >

Vianoce Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec

15.12.2018 18:45

Vianoce Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec

  Sála SOŠ AaP sa 14. decembra 2018 zaplnila členmi Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec. Prišli na predvianočné posedenie, ktorého sa zúčastnil aj novozvolený primátor nášho mesta Dušan Badinský, kaplán farnosti Senec Andrej Bošňák a vedúca útvaru sociálnych služieb mesta Gabriela Lócziová.... Viac >

Žiaci ZŠ Tajovského zaspievali k Vianociam

14.12.2018 10:58

Žiaci ZŠ Tajovského zaspievali k Vianociam

  Žiaci ZŠ Tajovského prišli 13. decembra na dvor MsÚ Senec, aby zavinšovali vedeniu mesta a pracovníkom mestského úradu šťastné, veselé a požehnané Vianoce. Ich milé a krásne vystúpenie prinieslo vianočnú atmosféru na mestský úrad.  Primátor Dušan Badinský sa poďa... Viac >

Predvianočné posedenie Jednoty dôchodcov v Senci

14.12.2018 10:31

Predvianočné posedenie Jednoty dôchodcov v Senci

  Krásna vianočná atmosféra sa niesla na stretnutí členov Jednoty dôchodcov v Senci v podvečerných hodinách 13.decembra  v priestoroch sály  bývalého Montostroja. Asi 200 členov JD privítal predseda miestnej organizácie inž. Kopecký. V svojom príhovor... Viac >