Aktuality

Zničená lipa na Lichnerovej

2. 5. 2018 10:52

Zničená lipa na Lichnerovej

  Niekto zničil lipu na Lichnerovej ulici. Vinníkovi sa asi nebude dať tak ľahko dokázať, že ju zničil, ale mesto neustúpi a na rovnakom mieste zasadí novú. Je však škoda, že zlému človeku padol za obeť strom, ktorý bol už dosť vysoký, silný a aj pekného tvaru. Novému stromu bude trva... Viac >

Graffiti na budovy nepatrí

2. 5. 2018 10:38

Graffiti na budovy nepatrí

  Aj takto sa dokážu na Slnečných jazerách správať ľudia. Letná turistická sezóna je už neďaleko a takmer nové toalety na južnej strane vyzerajú neuveriteľne. Sprejeri sa môžu realizovať pri bráne na Recu, kde sú betónové múry ako stvorené na graffiti. Na steny budov však určite nepat... Viac >

Viete, čo znamenajú žlté čiary?

2. 5. 2018 10:32

Viete, čo znamenajú žlté čiary?

  Pravidlá cestnej premávky jasne hovoria o význame žltých čiar. Veľmi často si vodiči už na ich význam nepamätajú, či vidieť podľa toho, ako niekedy parkujú. Žltá čiara obmedzuje státie alebo zastavenie. Značka Žltá kľukatá čiara vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidie... Viac >

Výsledok jarného upratovania 2018 a separovanie

2. 5. 2018 9:52

Výsledok jarného upratovania 2018 a separovanie

Jarné upratovanie v roku 2018: Vzhľadom na počasie nebola veľká účasť, ale vyzbieralo sa: - objemný odpad – 6,46 tony - nebezpečné odpady – 0,86 tony UPOZORŇUJEME Bezodplatný zber a zvoz otiepok po orezoch bol možný len počas jarného upratovania. Orezy je možné aj naďalej bezod... Viac >

Železničné priecestie je otvorené

30. 4. 2018 14:49

Železničné priecestie je otvorené

  Na prvej fotografii je železničné priecestie rozkopané a na druhej hotové. Dúfame, že bude vodičom i rušňovodičom dobre slúžiť. Viac >

Kde a kedy kúpite permanentky na Slnečné jazerá

30. 4. 2018 14:41

Kde a kedy kúpite permanentky na Slnečné jazerá

  Správa cestovného ruchu začne predaj permanentných vstupeniek do areálu Slnečných jazier 2. mája v Turistickom informačnom centre (Turecký dom - Múzeum) v pracovných dňoch pondelok až piatok od 7:00 do 16:00, od 1. júna od 7:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Predaj bude zab... Viac >

FG SCHOOL UŽ NA SENECKÝCH ŠKOLÁCH!

30. 4. 2018 8:18

FG SCHOOL UŽ NA SENECKÝCH ŠKOLÁCH!

  V rámci projektu FG SCHOOL, ktorá vznikla na základe iniciatívy klubu FootGolf Senec a jeho predsedu Juraja Gubániho, sa v areáli ZŠ J.G. Tajovského osadila prvá jamka slúžiaca na footgolf a futbalgolf. Práve deti zo školského klubu ZŠ J.G. Tajovského mali mo... Viac >

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej  školy, Hrubý Šúr s predpokladaným nástupom  1. júl 2018

27. 4. 2018 10:31

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Hrubý Šúr s predpokladaným nástupom 1. júl 2018

Obec Hrubý Šúr   v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom z... Viac >

Nadstavba MŠ Kollárova bola slávnostne odovzdaná

26. 4. 2018 9:48

Nadstavba MŠ Kollárova bola slávnostne odovzdaná

  Nedávno ukončenou nadstavbou vzniklo 75 nových miest pre senecké deti v škôlkarskom veku, čo si vyžiadalo zriadenie 9 nových pracovných pozícií v škôlke. Po ukončení nadstavby má materská škola 12 tried s počtom 250 detí a 42 zamestnancov. Slávnostného odovzdania ... Viac >

NDS: Obmedzenie z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné

24. 4. 2018 13:21

NDS: Obmedzenie z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné

Obmedzenie z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné Z dôvodu rekonštrukcie ciest po výstavbe križovatky Blatné je potrebné počítať s obmedzením v doprave na cestách II/503, III/1043 a miestnych komunikáciách. Stavebné práce budú prebiehať na cestách č. II/503 a III/10... Viac >