Aktuality

Vianočný tenisový turnaj

23.12.2016 9:58

Vianočný tenisový turnaj

Dňa 16.12.2016, v jedno krásne piatkové popoludnie, sa uskutočnil Vianočný tenisový turnaj, ktorý organizoval Tenisový klub PROFI Senec. Turnaj prebiehal v Tenisovej hale Hotela Družba na Slnečných jazerách v Senci. Na turnaji sa zúčastnili deti i dospelí, keďže sa hrali št... Viac >

Vianočná radosť

22.12.2016 12:52

Vianočná radosť

Vianočná radosť už, žiaľ, nie je samozrejmosťou. Príliš sa ponáhľame, a preto nám uniká. Kto sa však v nedeľu pred Vianocami 18. 12. 2016 na chvíľu zastavil na koncerte speváckeho zboru Radosť, určite ju dobehol... Malým i veľkým deťom a mladým zo zboru radosť žiarila z tvárí, z každého p... Viac >

Advent na Gymnáziu Antona Bernoláka Senec

22.12.2016 11:50

Advent na Gymnáziu Antona Bernoláka Senec

? Súťaž tried „Najkrajšia vianočná výzdoba“ ? Tradičný Vianočný koncert študentov GAB v MsKS Týmito dvomi vydarenými akciami gymnazisti sebe, učiteľom i rodičom spríjemnili tohtoročný advent. Súťaž vo výzdobe tried zorganizovala v decembri  Žiacka rada školy. S ... Viac >

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci žije aj športom a robotikou

22.12.2016 11:46

Gymnázium Antona Bernoláka v Senci žije aj športom a robotikou

GAB Senec na súťaži First Lego League V júni 2016 sme s krúžkom robotiky Gymnázia Antona Bernoláka zareagovali na výzvu seneckej pobočky Raiffeisen banky na podporu vzdelávacích aktivít. Aj počas Veľkého letného karnevalu si študenti priamo na ulici vyskúšali, ako sa získavajú hl... Viac >

S podporou BSK vznikla multimediálna učebňa v Spojenej škole s VJM

22.12.2016 10:32

S podporou BSK vznikla multimediálna učebňa v Spojenej škole s VJM

Existencia multimediálnej učebne pre vyučovanie odborných predmetov je v súčasnosti už nevyhnutným predpokladom úspešného výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý je zakotvený aj v školskom zákone. Bratislavský samosprávny kraj, zriaďovateľ Spojenej školy s VJM v Senci, poskyt... Viac >

Predvianočné posedenie ZO SZTP v Senci

22.12.2016 10:27

Predvianočné posedenie ZO SZTP v Senci

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Senci má nové vedenie. Po zosnulej Ide Urgelovej prebrala funkciu predsedníčky Cecília Porubská. Členovia základnej organizácie sa v piatok 9. decembra zišli na tradičnom predvianočnom posedení vo veľkej sále SOŠ Senec na ... Viac >

Župan ocenil osobnosti regiónu

21.12.2016 14:33

Župan ocenil osobnosti regiónu

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja už po štrnásty raz ocenil osobnosti, ktoré svojou prácou výrazne prispeli a zaslúžili sa o spoločenský a ekonomický rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja. Osemnásti laureáti a ich zástupcovia si na slávnostnom galavečere prevzali Ceny Samuela Zoc... Viac >

Klub dôchodcov oslávil Vianoce

21.12.2016 14:20

Klub dôchodcov oslávil Vianoce

Vianočného posedenia Klubu dôchodcov pri MsÚ Senec sa zúčastnilo vedenie nášho mesta v plnej zostave: primátor Karol Kvál, viceprimátor Dušan Badinský a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová. Vedúca klubu Helena Majorová v dvojjazyčnom príhovore privítala hostí a pripomenula, že „láska, priateľstv... Viac >

Vianočné posedenie sociálne odkázaných

21.12.2016 14:19

Vianočné posedenie sociálne odkázaných

Primátor mesta Senec pozval sociálne odkázaných Senčanov 1. decembra, na tradičné predvianočné posedenie do jedálne Strednej odbornej školy na Kysuckej 14. Na úvod pred približne osemdesiatimi hosťami vystúpili pedagógovia a žiaci ZUŠ na Fándlyho 20. Vianočný program v podaní komorného súboru ... Viac >

Jednota dôchodcov vo vianočnej atmosfére

21.12.2016 11:37

Jednota dôchodcov vo vianočnej atmosfére

Počas adventu sa stretli seneckí členovia Jednoty dôchodcov na Slovensku, aby v sviatočnej nálade oslávili blížiace sa Vianoce. Sála SOŠ sa 12. decembra 2016 zaplnila seneckými dôchodcami, ktorí sú členmi Jednoty dôchodcov na Slovensku. Vianočné posedenie otvoril predseda Vladimír Kop... Viac >