Aktuality

Mária Terézia 300

21.9.2017 14:13

Mária Terézia 300

  Toho roku je 300. výročie narodenia osvietenej panovníčky Márie Terézie, cisárovnej Svätej ríše rímskej a nemeckej, Kráľovnej Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyne Rakúska, vojvodkyne Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyne Toskánska. Toto jubileum je významné z hľad... Viac >

SLNEČNÝ FESTIVAL 2017 cez hľadáčik fotoaparátu

18.9.2017 19:29

SLNEČNÝ FESTIVAL 2017 cez hľadáčik fotoaparátu

  Bohatý program 3. ročníka Slnečného festivalu, ktorý sa konal 8. a 9. septembra na Námestí 1. mája v budove MsKS a v Parku oddychu, zdokumentovali mnohí amatérski aj profesionálni fotografi. V tejto galérii si môžete pozrieť niekoľko z nich, ktoré fotografi poskytli Galérii Labyrint... Viac >

Spevácky zbor Radosť oslávil 30. výročie svojho založenia

17.9.2017 23:30

Spevácky zbor Radosť oslávil 30. výročie svojho založenia

  15. septembra 1987, čiže pred tridsiatimi rokmi, vznikol v Senci Spevácky zbor Radosť. Zakladateľom a vedúcim dirigentom zboru je František Podolský. Duchovným otcom zboru je don Jozef Lančarič, SDB. Obaja sú súčasťou saleziánskej rodiny a svoj život venovali apoštolskej a soci... Viac >

Senec znižuje náskok dopytu pred ponukou miest v materských školách

31.8.2017 8:59

Senec znižuje náskok dopytu pred ponukou miest v materských školách

Na školský rok 2017/2018 prišlo 698 žiadostí o umiestnenie detí v seneckých materských školách. Po preverení žiadostí kleslo toto číslo o vyše 250 duplicitných žiadostí a o ďalších vyše 100 po odrátaní žiadateľov nespĺňajúcich zákonné podmienky prijatia. Hoci Mesto Senec postupne rekonštruuj... Viac >

Vyjadrenie NDS ku križovatke Blatné pre Mestské noviny Senčan

31.8.2017 8:56

Vyjadrenie NDS ku križovatke Blatné pre Mestské noviny Senčan

Úplná uzávera diaľnice D1 v blízkosti križovatky Blatné plánovaná nie je. Doprava, v súčasnom režime, teda 2+2 pruhy v jednom jazdnom páse bude vedená približne do konca novembra 2017 s tým, že pomalý jazdný pruh je široký 3,25m a rýchly jazdný pruh 2,5 m. Sprejazdnenie celej križovatky Blatné... Viac >

BSK: Termín podania návrhu na Ocenenia BSK predĺžené do 31.10.2017

31.8.2017 8:49

BSK: Termín podania návrhu na Ocenenia BSK predĺžené do 31.10.2017

Bratislavský samosprávny kraj už po pätnásty raz udelí ocenenia tým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov. Navrhnúť ich môžu obyvatelia kraja, organizácie a inštitúcie so sídlom v kraji. Do ukončenia termínu na podanie návrhu zostávajú ešte dva mesiace, n... Viac >

Zber komunálneho odpadu počas nastávajúcich sviatkov

28.8.2017 11:28

Zber komunálneho odpadu počas nastávajúcich sviatkov

Počas nastávajúcich sviatkov 29.08.2017 a 01.09.2017 bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať bezo zmien, v súlade s harmonogramami vývozov. Martina Ábelová Obchodný zástupca AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Sídlo: Osvetová 24, 821 0... Viac >

Cena Samuela Zocha - nominácie do 31.8.2017

17.8.2017 14:56

Cena Samuela Zocha - nominácie do 31.8.2017

BSK: Ceny Samuela Zocha už po pätnásty raz Bratislavská župa aj tento rok ocení významné a prínosné osobnosti pre kraj a spoločnosť. Laureátom, ktorými môžu byť tak osobnosti ako aj organizácie, budú udelené Ocenenia BSK a to Cenu Samuela Zocha, Pamätný list predsedu a Čestné obč... Viac >

Ľudové umelecké remeslá už šiestykrát v Senci

13.8.2017 0:01

Ľudové umelecké remeslá už šiestykrát v Senci

  Vystúpením dychovej hudby Senčanka sa začal dvojdňový festival ľudových remesiel. Prednostka MsÚ Senec Jarmila Répássyová, podpredsedníčka OZ Tradičné ľudové remeslá Ľubica Kuzmová a predseda združenia Miloš Kunkel otvorili šiesty ročník Medzinárodného stretnutia ľudových remeselník... Viac >

Koncert Buty a IneKafe

4.8.2017 10:59

Koncert Buty a IneKafe

Vo štvrtok 3. augusta sa letné prázdniny preklopili do druhej polovice aj koncertom dvoch známych hudobných skupín - českej Buty a slovenskej IneKafe. Amfiteáter síce nepraskal vo švíkoch, ale aj tak bolo divákov dosť na to, aby vytvorili skvelú atmosféru. V prípade Buty skôr rozjímavú a pokoj... Viac >