Aktuality

Ľudové rozprávky ožili v mestskej knižnici

26. 3. 2018 13:35

Ľudové rozprávky ožili v mestskej knižnici

Vo štvrtok 15. 3. 2018 žiaci prímy Gymnázia Antona Bernoláka zažili oživenie klasických ľudových rozprávok Pavla Dobšinského pri príležitosti 190. výročia jeho narodenia. Študenti katedry bábkoherectva VŠMU pod vedením Mgr. Barbory Krajč Zámiškovej predniesli a vtipne podali niektoré z jeho ... Viac >

Roman Brat v knižnici

26. 3. 2018 13:34

Roman Brat v knižnici

  21. februára navštívil našu knižnicu spisovateľ, osobnosť slovenskej literárnej tvorby pre deti a mládež, Roman Brat. Podujatia sa zúčastnili žiaci 5. ročníka zo ZŠ Tajovského v Senci. Autor osobne predstavil nielen svoju novú knihu „Rozprávka o veštcovi a starej krivde“, ale aj cel... Viac >

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

26. 3. 2018 13:29

Okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

  13. marca zorganizovala ZŠ Tajovského v MsKS Labyrint okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Do 64. ročníka súťaže sa prihlásilo 80 žiakov z 20 škôl nášho okresu. Náročnú súťaž sa podarilo zvládnuť aj vďaka podpore miestnej pobočky Matice slovenskej. Zvlášť ďakujeme Eri... Viac >

21. ročník krajskej súťaže Stretnutie s malou Táliou

26. 3. 2018 13:21

21. ročník krajskej súťaže Stretnutie s malou Táliou

  Senecké javisko v mestskom kultúrnom stredisku znovu privítalo detských amatérskych hercov, ktorí počas 21. ročníka krajskej súťaže Stretnutie s malou Táliou predviedli svoj talent. Krajská súťažná prehliadka detskej divadelnej tvorivosti prebiehala počas troch dní od 14. do 16.... Viac >

Knižná nedeľa prilákala deti aj dospelých

26. 3. 2018 13:01

Knižná nedeľa prilákala deti aj dospelých

  Aj tento rok sa mestská knižnica zapojila do Týždňa slovenských knižníc, ktorý usporadúva Slovenská asociácia knižníc počas marca - mesiaca knihy. Pri tejto príležitosti bola knižnica výnimočne otvorená aj v nedeľu. Čitateľom boli  odpustené upomienky a mohli sa bezplatne zar... Viac >

Zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek počas Veľkej noci

23. 3. 2018 12:52

Zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek počas Veľkej noci

  Počas nastávajúcich Veľkonočných Sviatkov bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať následovne: 30.03.2018 Veľký piatok  - vývozy bezo zmien 02.04.2018 Veľkonočný pondelok  - pracovné voľno Dňa 31.03.2018, tj. sobota, od 6,00 – 22,00... Viac >

Úplná uzávierka železničného priecestia

23. 3. 2018 12:46

Úplná uzávierka železničného priecestia

  Železnice Slovenskej republiky budú opravovať železničné priecestie v Senci. V súvislosti s opravami bude úplná uzávierka priecestia od 9. apríla od 7:00 do 20. apríla do 18:00. Dočasne sa tým pádom rušia autobusové zastávky prímestskej autobusovej dopravy: Senec - Doprastav, Sene... Viac >

Oznam o otvorení novej ZŠ na Kysuckej ulici 14 v Senci

23. 3. 2018 12:40

Oznam o otvorení novej ZŠ na Kysuckej ulici 14 v Senci

  Vážení rodičia, mesto Senec, ako sme už informovali, otvára v školskom roku 2018/2019 novú základnú školu na Kysuckej ulici 14 v Senci. Od školského roka 2018/2019 táto škola prijíma žiakov do 1. ročníka ZŠ. V prípade záujmu aj do 2., 3. a 4. ročníka,  pod podmienkou, že do t... Viac >

Senec na veľtrhoch cestovného ruchu

23. 3. 2018 12:35

Senec na veľtrhoch cestovného ruchu

  Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Senec a Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. sa po dvoch veľtrhoch cestovného ruchu GO REGIONTOUR v Brne a ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave prezentovali na ďalších výstavách vo februári a marci: HOLIDAY WORLD v Prahe, UTAZÁS v Budapešti a DO... Viac >

Primátor odvolal riaditeľa ZŠ Mlynská

23. 3. 2018 11:52

Primátor odvolal riaditeľa ZŠ Mlynská

  Mestu prišlo stanovisko Štátnej školskej inšpekcie, ktorá dala návrh na odvolanie riaditeľa ZŠ Mlynská Mgr. Ivana Rezníka. Primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál za mesto ako zriaďovateľa tejto školy následne riaditeľa odvolal. Do ukončenia  výberového konania bola poverená riade... Viac >